Poistenie pohľadávok – vaše podnikanie môže rásť s minimálnym rizikom

Poistenie pohľadávok môže výrazne pomôcť vášmu podnikaniu

Poistenie pohľadávok – vaše podnikanie môže rásť s minimálnym rizikom

Platobná morálka firiem sa za posledné dva roky zlepšila. Z údajov špecializovanej poisťovni poisťujúcej pohľadávky KUPEG úverová pojišťovňa, a.s. vyplýva, že úroveň platobných zlyhaní bola v decembri 2014 na najnižšej úrovni od roku 2007. „Aj napriek tomu, že celková situácia sa zlepšuje, jednotlivé firmy stále čelia významným rizikám. Niektorí naši klienti by bez poistenia pohľadávok zaznamenali vysoké straty, ktoré by mohli ohroziť samotnú existenciu ich podnikania,“ hovorí Ing. Martin Schaner, riaditeľ slovenskej pobočky KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

Aké sú výhody poistenia pohľadávok a na čo sa zamerať pri výbere poisťovni?

Poistenie pohľadávok je komplexný produkt, ktorý chráni vaše podnikanie pred stratami z neuhradených pohľadávok. Jednoducho povedané, poistenie pohľadávok predstavuje riešenie, ktoré rýchlo nahradí chýbajúce finančné prostriedky v momentoch, keď vám zákazník neplatí. Tým, že poisťovňa pravidelne preveruje a hodnotí riziká súčasných a aj potenciálnych zákazníkov, môžete podnikať s využitím komplexných informácií o dôveryhodnosti a ekonomickej sile každého jednotlivého odberateľa. S týmito informáciami sa pritom môžete pustiť do podnikania i na trhoch, s ktorými doteraz nemáte skúsenosť. Vďaka poisteniu pohľadávok tak môže vaša firma rásť s minimálnym rizikom.

Poistenie pohľadávok nie je úplne triviálny produkt, preto sa oplatí venovať výberu poisťovni zvýšenú pozornosť. Na čo sa je treba zamerať?

  1. Uistite sa, že rokujete so skutočne kvalifikovaným partnerom

Podpis poistnej zmluvy, aj keď je prvým a nevyhnutným krokom, je iba začiatok. Predstavitelia poisťovni s Vami budú v úzkom a intenzívnom kontakte v priebehu celej poistky, a to pri rôznych príležitostiach. Či už Vás budú informovať o zhoršujúcej sa situácii Vášho odberateľa, o priebehu vymáhania pohľadávok až po potrebu spoločnej komunikácie ohľadne potreby poistiť nového odberateľa. „Preto je naozaj potrebné nepodceniť možnosť mať na strane poisťovni skutočne kvalifikovaného partnera a jeho služby naplno využiť. Pokiaľ chcete naozaj naplno využiť a oceniť komplexné služby úverovej poisťovni ako špecialistu na poistenie pohľadávok, je to nevyhnutné“ dodáva Martin Schaner.                                     

  1. Poisťovňa musí rešpektovať svojho klienta

Na začiatku spolupráce je treba zladiť poistné podmienky s procesmi klienta. Otvorená diskusia a správne stanovenie podmienok zmluvy zabráni nemilým prekvapeniam v prípade poistnej udalosti. Problémom bývajú štandardizované zmluvy, kde sa musí prispôsobiť klient, miesto aby sa prispôsobila poisťovňa, ktorá by mala svojho klienta rešpektovať. „Veríme, že každá spoločnosť je jedinečná a spôsob jej vedenia vzišiel z rozumných dôvodov. Poisťovňa nie je tým, kto by mal rozprávať spoločnosti, ako by malo všetko prebiehať alebo ktorých poskytovateľov služieb by mala využívať. Poisťovňa by mala nájsť spôsob, ako zaistiť ideálne riešenie pre každého individuálneho klienta,“ vysvetľuje Martin Schaner.

  1. Poisťovňa musí byť schopná splniť svoje sľuby

Poisťovňu pohľadávok, ktorú si vyberiete, by mala byť schopná splniť svoje sľuby. To znamená nielen finančnú silu, stabilitu a schopnosť poskytovať služby v globálnom meradle, ale tiež tím skúsených zamestnancov, ktorí sú vždy k dispozícii, keď potrebujete. Dbajte na to, aby pri preverovaní Vašich odberateľov pri prvotnej ponuke poisťovňa skutočne vystavila poistné limity a aby platili aj po podpise zmluvy. Aby náhodou poisťovňa Vám nepovedala po podpise zmluvy, že poistný limit síce vie upísať na konkrétneho odberateľa a rovnakých platobných podmienok, avšak za inú, zvýšenú poistnú sadzbu.

  1. Dobrá poisťovňa vám umožní pochopiť zložitý produkt poistenia pohľadávok

Poistenie pohľadávok si musí poradiť s pestrosťou obchodných vzťahov a transakcií, ktoré sa môžu objaviť ako v rámci jedného miesta, tak po celom svete. Schopnosť urobiť taký produkt zrozumiteľným, schopnosť vysvetliť ako sa bude chovať v určitej situácii a pripravenosť poskytnúť maximálne množstvo informácií je nevyhnutné pre dobré a úspešné poskytnutie krytia.

  1. Silné partnerstvo založené na dlhodobej spolupráci

„Vždy je možné zmeniť poisťovňu, ale menej riskantné a efektívnejšie je s partnerom, ktorý zaisťuje významnú časť vašich aktív, si vybudovať dlhodobý vzťah“, dodáva Martin Schaner.

www.kupeg.sk

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.