08.02.2018, 23:26

Spresnila sa definícia príležitostného príjmu. Novinkou je oslobodenie od dane

Späť na článok