StoryEditor

Prišli ste o nehnuteľnosť podvodným konaním? Tieto kroky musíte urobiť

28.03.2018, 10:51
Autor:
kokkok
Čo robiť, ak niekto zistí, že už nemá pôdu na liste vlastníctva a nikomu ju nepredal? Tu sú kroky, ktoré odporúča Mojmír Plavec, advokát a tajomník Realitnej únie SR.

1. Ak majiteľ príde o svoju nehnuteľnosť podvodným konaním, napríklad na základe falošného plnomocenstva alebo občianskeho preukazu, odporúčam obrátiť sa čo najrýchlejšie s takzvanou  určovacou žalobou na príslušný súd. V rámci žaloby je vhodné súd požiadať aj o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým dočasne zakáže ďalej nakladať s nehnuteľnosťou.

2. Po podaní žaloby odporúčam oznámiť začaté súdne konanie katastru, aby tento na liste vlastníctva vyznačil poznámku spornosti, keďže súd automaticky neinformuje kataster.

3. Žaloba sa podáva na miestne príslušný súd v okrese, kde sa nachádza nehnuteľnosť. So spísaním žaloby a návrhu na kataster vám pomôže ktorýkoľvek advokát.

4. Samozrejme, rovnako rýchlo odporúčame o podvodnom prevode informovať aj orgány činné v trestnom konaní (políciu alebo prokuratúru), aby začali vo veci vyšetrovanie. Treba dodať, že usvedčenie a odsúdenie páchateľa vám vlastnícke právo k nehnuteľnosti nevráti. Preto je potrebné iniciovať zároveň aj civilné konanie už spomenutou určovacou žalobou.

22. máj 2022 12:46