03.03.2019, 08:00

Sú zdravotne znevýhodnení na trhu práce naozaj nežiadúci?

Späť na článok