06.11.2019, 11:37

Tu je vzor kúpnej zmluvy, ktorá musí mať všetky predpísané náležitosti

Späť na článok