StoryEditor

Podmienky ministra zdravotníctva

02.11.2003, 23:00
Minister zdravotníctva žiada riaditeľov nemocníc znížiť mzdové náklady na zamestnancov s výnimkou sestier
Minister žiada:
- Znížiť fixné náklady, teda náklady na odvody, energie, dopravu, údržbu a mzdy, o 10 %.
- Stabilizovať variabilné náklady, teda náklady na lieky, zdravotnícky materiál, krv, stravu, dopravu.
- Zastaviť rast dlhu.
- Vypracovať stratégiu rozvoja do roku 2006.

Minister odporúča:
- znížiť náklady na zamestnancov, zvýšiť produktivitu práce, zlúčiť oddelenia
- znížiť mzdové náklady (s výnimkou sestier) podľa výkonnosti a platieb poisťovni
- znížiť náklady v obslužných prácach, zriadiť v nemocniciach doplnkové služby
- prenajať alebo predať nevyužité priestory, zvýšiť ceny prenájmov
- venovať sa manažérskej činnosti na plný úväzok
- vydávať príkazy, rozhodnutia a opatrenia na profesionálnej úrovni, ktoré musia byť určité a zrozumiteľné

Odmeny a sankcie:
* Pri dosiahnutí stanovených hodnôt počas najmenej troch za sebou idúcich mesiacoch podľa dosiahnutých výsledkov môže byť odmena až do výšky stotisíc korún.
* Opakované nepriaznivé hodnoty sa budú pokladať za neuspokojivé plnenie pracovných úloh alebo za hrubé porušenie pracovnej disciplíny - oboje s postihmi podľa Zákonníka práce.
26. máj 2022 00:25