StoryEditor

Mediácia? Výhra oboch strán sporu

22.07.2009, 00:00

Máte s niekým spor a rozmýšľate o jeho riešení súdnou cestou? Vyskúšajte najprv mediáciu. Je lacnejšia, bez prieťahov a vo väčšine prípadov sa podarí dosiahnuť dohodu, s ktorou sú spokojné obe strany sporu. Táto dohoda má písomnú formu a je pre zúčastnených záväzná.

Mediáciou sa dajú riešiť nielen občianske spory ako napríklad konflikt so susedom, ale aj nezhody so zamestnávateľom, rozvody, dedičstvo či dokonca spory, ktoré vznikli z obchodných vzťahov, napríklad nezaplatené pohľadávky.

Treba vzájomnú komunikáciu
"Mediácia je metóda rýchleho a kultivovaného mimosúdneho riešenia konfliktov za asistencie tretej neutrálnej strany, mediátora. Ten má za úlohu viesť účastníkov tak, aby dospeli k vzájomne prijateľnej dohode,“ hovorí profesionálna mediátorka Dana Baliová.

Na dosiahnutie dohody však treba, aby obe strany sporu boli ochotné spolu komunikovať a aby na oboch stranách bola vôľa vyriešiť konflikt mimo súdu. Ak si účastníci sporu nedokážu sadnúť za jeden stôl alebo jeden z nich vyžaduje autoritatívne rozhodnutie, mediácia nebude úspešná. Ako to mediátor robí?
Medzi najčastejšie prípady riešené prostredníctvom mediátora patria rozvody a dedičstvo. To sú spory, ktoré často končia pred súdom. Ten rozhodne v prospech jednej strany a druhá zákonite zostane nespokojná, proti rozhodnutiu súdu sa odvolá a spor sa vlečie mesiace až roky, nehovoriac o stúpajúcich nákladoch.

Podľa mediátorky Dany Baliovej sa však dá až 70 percent prípadov do niekoľkých týždňov ukončiť dohodou.

Ak máte problém, môžete osloviť mediátora, ktorého meno a kontaktné údaje nájdete na internete - zoznam mediátorov je na stránke ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk. O pomoc ho požiadate buď sám, alebo spolu s protistranou v spore, ktorý chcete riešiť. Mediátor si vás môže vypočuť každého osobitne, alebo keď s tým budú strany súhlasiť, stanoví termín spoločného stretnutia.

Uskutoční sa väčšinou jedno alebo dve stretnutia, kde mediátor vypočuje jednu aj druhú stranu, nájde styčné body v ich záujmoch a na nich sa bude snažiť postaviť dohodu. Celková dĺžka konania a počet stretnutí, samozrejme, závisí od zložitosti sporu a počtu jeho účastníkov. Mediácia sa končí tým, že jej účastníci za pomoci mediátora sformulujú dohodu a podpíšu ju. Ak sa spor týka aj majetku, dohoda sa uzavrie formou notárskej zápisnice.

Riešenie konfliktov mediáciou

Mediácia je vhodná, keď:
- je zaistená dobrovoľná účasť obidvoch strán
- existuje chuť nájsť riešenie, strany majú záujem o aktívnu spoluprácu
- účastníci sú schopní a ochotní sa navzájom počúvať
Mediácia nie je vhodná, keď:
- strany sporu alebo jedna z nich si praje, aby spor bol vyriešený autoritatívnym rozhodnutím
- účastník používa fyzické násilie alebo sa nim vyhráža, užíva návykové látky
Mediátor musí:
- mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (nielen právnické, ale aj iné)
- byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony
- absolvovať odbornú prípravu (asi 100 hodín kurzu ukončeného skúškou)

Cena
Mediátor je v podstate podnikateľom, ktorý sa živí riešením konfliktov. Existujú aj mediátorské organizácie - Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska, ktoré si stanovili cenníky za svoje služby. Sú však iba odporúčané, reálna cena mediačného konania sa určí dohodou medzi mediátorom a zúčastnenými stranami.

Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania. To je aj najčastejší prípad,“ vysvetľuje mediátorka Eva Cséfalvayová.

Súdne poplatky sú oveľa vyššie než ceny mediátorov. Navyše, na súde je často potrebné aj právne zastúpenie - advokát. A za dobrého advokáta zaplatíte viac ako za mediátora. Celkovo vás teda mediačné konanie môže stáť až niekoľkonásobne menej než súd.

Rozdiel medzi mediáciou a rozhodcovským súdom

Mediácia
- dohoda účastníkov záleží na ich vôli dohodnúť sa
- v niektorých prípadoch dohodu nie je možné dosiahnuť
- mediátor nemôže vydať autoritatívne rozhodnutie
- ide väčšinou o kompromisné riešenie, kde sú aspoň čiastočne spokojné obe strany

Rozhodcovský súd
- vždy musí rozhodnúť, konanie sa nekončí bezvýsledne
- výsledok je autoritatívnym nariadením
- je pravdepodobné, že jeden z účastníkov sporu nebude s rozsudkom spokojný

Mediácia - koniec súdu
Rozhodnúť sa pre mediačné konanie môžete aj vtedy, keď je váš spor už pred súdom. Ak vás mediátor stihne priviesť k riešeniu sporu dohodou skôr, ako rozhodne súd, ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Súd vám totiž vráti časť súdnych poplatkov. Prostredníctvom mediátora sa totiž môžete dohodnúť na zmieri.

"Účastníkom súdneho konania sa vráti až 90 percent zaplateného súdneho poplatku, ak sa konanie skončí schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak sa tak stane po začatí pojednávania, vráti sa im polovica. Po vyriešení časti sporu súdnym zmierom sa im vráti 30 percent zo súdneho poplatku,“ informuje mediátorka Cséfalvayová.

PRÍKLADY

U mediátorky sa stretlo 8 spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Niektorí sa tam videli prvýkrát a ďalší z nich sa hádali 20 rokov. Za účasti dvoch mediátoriek sa podarilo už na prvom spoločnom stretnutí za 2 hodiny uzavrieť dohodu.

Bývalí manželia sa po rozvode nevedeli dohodnúť na vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ich stretnutia boli bezvýsledné. U mediátorky sa nakoniec dohodla bývalá manželka so súčasnou partnerkou svojho exmanžela, a tak vytvorili základ pre písomnú dohodu o vysporiadaní BSM.

Prečítajte si aj:
Verdikt môže padnúť vo vašej kancelárii

Nemôžete sa dohodnúť s dlžníkom, chceli by ste, aby mu súd nariadil zaplatiť dlh, no máte obavy z vysokých súdnych poplatkov? Máte spor, ktorý sa nedarí ukončiť dohodou? Obráťte sa na rozhodcovský súd. Je to rozhodne lacnejšie a rýchlejšie ako bežný proces. Nebudú vám hroziť zbytočné prieťahy a nekonečné odvolávanie sa proti rozsudku. Rozsudok takéhoto súdu bude rovnako vykonateľný a vymáhateľný ako rozsudok štátneho súdu.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. september 2022 17:44