StoryEditor

Deti treba na tábor pripraviť

27.06.2008, 00:00

Vybrať ideálny tábor pre dieťa nie je jednoduché. Ponuka je bohatá, no nie každé dieťa je na tábor pripravené. Ako vybrať pre vaše ratolesti ten najvhodnejší tábor, poradí vám psychologička Eva Smiková.

Aké kritériá by mali rodičia brať do úvahy pri výbere najvhodnejšieho tábora pre svoju ratolesť?
Rodičia by sa mali zamerať na to, aby dieťa chcelo ísť na prázdniny s kamarátmi, aby vedelo, kde bude tráviť voľný čas. Rodičia zvažujú aj finančnú stránku, a to, či sa tábor koná mimo republiky, alebo je blízko pri bydlisku. Dôležité je, či v tábore deti niekoho poznajú a či tam budú rozvíjať svoje záujmy.

Je tábor vhodný pre každé dieťa?
Nedá všeobecne odpovedať áno alebo nie. Rodičia by sa s deťmi mali rozprávať o tom, kde budú tráviť leto a do akého tábora pôjdu. Dôležité je, aby pre dieťa nebol príchod do tábora šokom. Rodičia by tiež určite mali poznať podmienky, za akých bude tábor fungovať. Nemalo by sa napríklad stať, že dieťa bude očakávať ubytovanie v hoteli, a namiesto toho bude spať v chatkách alebo v spacích vakoch. Ostýchavé a samotárske deti sa môžu v tábore naučiť sociálnym kontaktom. Zároveň však existuje riziko, že pobyt v tábore bude pre ne stresujúci. Ak sa majú deti zapájať do rozličných táborových aktivít, treba ich na to pripraviť.

Do akej vekovej hranice je pobyt v tábore pre dieťa nevyhovujúci?
Je to rozdielne -- dnes sa totiž napríklad organizujú takzvané škôlky v prírode aj pre škôlkarov. Každý rodič vie, ako sa jeho dieťa správalo a správa, keď zostane samo, a či sa dokáže adaptovať na zmenu a chvíľkové osamotenie. A podľa toho by sa mal rozhodnúť. Niektoré deti chodia do táborov už ako šesťročné.

Ktorým deťom odporúčate denný tábor so spaním doma a ktorým viacdňový pobytový tábor s ubytovaním mimo domova?
Ak dieťa spalo u starých rodičov, známych či v škole v prírode, zvládne aj tábor. Vo veku osem až deväť rokov si dieťa cení kamarátov a vyhľadáva ich -- práve tábor je vhodnou príležitosťou na to, ako stráviť časť prázdnin s rovesníkmi a spoznať nových kamarátov.

Pomáha dieťaťu pobyt v tábore začleniť sa do spoločnosti, kolektívu?
Určite áno. Je to iná forma ako v škole. V tábore môže dieťa ukázať zručnosti a prejaviť sa tak, ako by sa v škole nemohlo.

Stáva sa, že aj v tábore sa dieťa stane obeťou posmechu či šikanovania? Ako tomu možno predísť?
Tam, kde je viac ako päť detí, vzniká tzv. sociálna situácia. Je tam vodca i ten, kto vykonáva jeho príkazy. Táboroví vedúci by mali byť pedagogicky zdatní a vyškolení, aby vedeli primerane reagovať. A rodičia by si ich mali preveriť. Vedúci sú totiž zárukou toho, že deti nebudú bez dozoru.

Môže mať dieťa isté psychologické danosti, ktoré mu nedovoľujú účasť na tábore?
Dnes sa nedá povedať, že konkrétne deti do tábora nemôžu ísť. Existujú špeciálne tábory pre hendikepované deti. Rodičia organizujú rekondičné pobyty aj pre deti s psychickými poruchami, ako je napríklad depresia.

Stretli ste sa u detí s negatívnymi skúsenosťami z táborov?
Negatívne zážitky sa objavia hlavne vtedy, keď vedúci nezabezpečia hladký priebeh tábora, keď sú vedúci nezrelí a sami sú deťmi. Vedúci by mali vedieť motivovať účastníkov tábora, udržať ich pozornosť a dať na ne pozor.

Deti často trávia leto u starých rodičov či v táboroch. Nemôžu sa preto deti cítiť "odložené"?
Rodičia by mali leto plánovať spolu s deťmi, tráviť čas spoločne. Je dôležité, aby rodičia boli s dieťaťom a mali spoločné zážitky aj z letných prázdnin.

26. máj 2022 20:02