StoryEditor

Cenníky sú vraj záležitosťou rozvodných podnikov

05.03.2003, 23:00

Ešte sme nepočuli drobného odberateľa, ktorý by sa po Novom roku nesťažoval, že mu
nabiehajú účty za elektrinu rádovo o desiatky percent vyššie, ako v minulosti. A to napriek tomu, že pôvodné očakávanie cien elektriny pre domácnosť ešte v októbri malo predstavovať len necelých 17 percent, o mesiac neskôr Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) spresnil zmenu do 25 %. V snahe dopátrať sa pravdy a príčin sme oslovili medzi prvými ÚRSO, ktorý má podľa svojho štatútu dohliadať na to, aby sa prevádzkovatelia sieťových odvetví (elektrina, plyn, voda a teplo) nesprávali monopolne, čiže aby si s cenami nerobili, čo chcú. Na naše otázky nám hovorca ÚRSO Miroslav Lupták odpovedal:
"Podľa našich údajov ani jeden rozvodný energetický podnik nezvýšil priemernú cenu elektriny pre maloodberateľov viac ako dvadsaťpäť percent. Pokiaľ ide o niektoré sadzby, v rámci nich a v rámci jednotlivých taríf mohol byť rast vyšší, ale priemerná predajná cena elektriny neprekročila 25 %, v prípade Východoslovenskej energetiky, a. s., je to dokonca menej. Neslobodno zabúdať ani na to, že avizované zvýšenie sa týka ceny elektriny bez dane z pridanej hodnoty, ale..."
* Práve na nerovnosť poukazuje verejnosť i niektorí zainteresovaní -- na strednom Slovensku sa údajne energia pre maloodberateľov subvencuje.
"Ide ešte o krížové subvencovanie, ktoré však bude trvať len rok. Rozhodli sme sa odstrániť ho neskôr, aby dosah zvýšenia cien elektriny v tomto kraji nebol taký drastický."
* Ako je možné, že v každom kraji je cena elektriny rozdielna?
"My distribučné podniky neriadime. ÚRSO len stanovil maximálne pevné príjmy vztiahnuté na jednotku elektriny a následne povolené príjmy na jednotku elektriny pre každú napäťovú úroveň. Zvýšili sa však náklady na udržiavanie dopravnej cesty a náklady na obstaranie elektriny. Siete a silové prvky riadenia a transformačné stanice sú zastarané a toto všetko si musia distribučné podniky riešiť vo svojej obchodnej politike. Vnútorné cenníky si stanovujú jednotlivé podniky samy. Pokiaľ dodržia nami stanovené limity povolených príjmov, nemáme dôvod na zásah. "
* Nemáte nástroje ani na to, aby podniky používali pre jednotlivé tarify rovnaké označenie? Ako sa má v sadzbách vyznať napríklad občan, ktorý býva v jednom regióne a v druhom má rekreačnú chalupu?
"V podobnom prípade má takýto odberateľ dve zmluvy na dodávku elektriny. Bolo by dobré, keby sa používali rovnaké symboly pre jednotlivé tarify, ale aj to je vnútorná obchodná vec distribučných podnikov."
* Nedalo sa zabrániť zlúčeniu tarify na akumulačné vykurovanie s tarifou pre priame vykurovanie? Na to doplácajú najviac starší ľudia, dôchodcovia...
"Cenníky a tarify sú záležitosťou jednotlivých distribučných podnikov. Zaradenie do taríf závisí od technických podmienok odberu elektriny a zabezpečenia spotrebičov."
* Radový občan platí viac a najväčšie podniky menej -- schvaľovalo sa zníženie cien pre veľkoodberateľov na východe a strede Slovenska...
"Ide o veľkoodberateľov, ktorí nepatrili do kategórie regulovaných, ale oprávnených odberateľov. To znamená, že majú právo nakupovať elektrinu aj od iných výrobcov ako Slovenských elektrární. Rozhodli sa však pre istotu a stabilitu zdroja prihlásiť k regulovaným odberateľom. Chcel by som dodať, že neskôr sa aj domácnosti stanú oprávnenými odberateľmi, to znamená, že si budú môcť dodávateľa elektriny vybrať. Predpokladom však je, že Slovensko bude členom Európskej únie a že jej orgány schvália tento spôsob úplného otvorenia trhu v rámci jednotného trhu s elektrinou. Je to však hudba vzdialenejšej budúcnosti."
* Českí maloodberatelia však už zažili aj zníženie a nepatria k oprávneným odberateľom...
"V Česku plynule prebiehal nábeh na nákladovú cenu elektriny už od roku 1992. Preto sa tam jej cena mení v závislosti od energetických zdrojov. To je aj pre našich odberateľov bližšia budúcnosť, pretože po tejto úprave je aj u nás už cena elektriny nákladová."

23. jún 2022 18:19