StoryEditor

Zmeny v Poštovej banke

08.12.2004, 23:00

Mimoriadne valné zhromaždenie (MZV) Poštovej banky zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady banky. Členom predstavenstva sa stal Petr Sucharda. Zhromaždenie zároveň vzalo na vedomie vzdanie sa členstva v predstavenstve Pavla Vaškoviča. Za člena dozornej rady zvolilo Jozefa Salaja.
Peter Sucharda
Petr Sucharda posledné tri roky pôsobil v GE Capital Bank ako riaditeľ vnútorného auditu. Pred tým pracoval pre Ernst & Young v Prahe, ako Junior a Senior Audit Assistant a neskôr ako výkonný audítor zodpovedajúci za plánovanie, exekúciu a hlásenia auditu. V roku 1994 ukončil bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Prahe na fakulte informatiky a štatistiky. Magisterské štúdium informačnej vedy, účtovníctva a finančného manažmentu absolvoval s vyznamenaním. V roku 2000 ukončil postgraduálne štúdium vo Veľkej Británii a získal titul ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). "S prezidentom banky som spolupracoval v GE Capital Bank. Je pre mňa výzva urobiť z banky, ktorá nie je v súčasnosti príliš uznávaná, banku s dobrým renomé," povedal nový člen predstavenstva, zodpovedný za riadenie rizika.
Jozef Salaj
Novým členom Dozornej rady Poštovej banky sa po ukončení funkčného obdobia Miroslava Remetu stal Jozef Salaj. Po ukončení štúdií na Právnickej fakulte UK v Bratislave pôsobil v tejto banke ako právnik, neskôr v Advokátskej kancelárii Ernesta Valka. V roku 2000 sa stal generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti BPT Invest a od prvého októbra 2004 je generálnym riaditeľom spoločnosti Istrokapitál. Ako zástupca hlavného akcionára bude dohliadať najmä na efektívny chod banky. "Z pohľadu člena dozornej rady banky budem dohliadať na jej vývoj najmä z právneho hľadiska. Som rád, že nové vedenie pripravilo stratégiu, ktorá je založená predovšetkým na jednoduchosti a dostupnosti produktov," povedal Salaj.

25. máj 2022 06:30