StoryEditor

So sobášom prichádzajú daňové úľavy

09.05.2012, 00:00
Výhody sa viažu na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zákonník práce stiera rozdiely v rodinnom živote.

Marián a Ela žijú spolu už viac ako osem rokov a vychovávajú spoločné dieťa ako druh a družka. Partnerovi takýto spôsob života vyhovuje a už sa nechce po predchádzajúcom rozvode viazať. Ela zase uvažuje o svadbe. Aké výhody a nevýhody prináša spolužitie partnerov v manželskom a mimomanželskom zväzku?

Spoluvlastníctvo
Dňom, ktorý máte uvedený na sobášom liste, vzniká nielen manželstvo, ale zároveň aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). „Ide o vlastnícke práva k veciam – hnuteľným i nehnuteľným, ktoré nadobudnete počas trvania manželstva, pričom nie je vymedzený podiel na vlastníckom práve, teda platí zásada rovnosti manželov vo vlastníckych právach,“ ozrejmuje advokát Martin Hurtaj. Nepatria sem veci získané dedením, darovaním, alebo tie, čo slúžia na osobnú potrebu či podnikanie jedného z manželov.

BSM vzniká automaticky uzavretím sobáša, nevzniká v prípade druha a družky. Nedá sa vopred odmietnuť ani upraviť formou dohody. Inštitút predmanželskej zmluvy, ktorý by upravoval majetkové pomery, nakladanie s majetkom a jeho delenie v prípade rozchodu, slovenský právny poriadok nepozná. „Jeho zavedenie nie je vylúčené, závisí to od vôle poslancov,“ odkazuje rezort spravodlivosti.

Zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva alebo rozhodnutím súdu počas trvania manželstva. Dôvodom môže byť zadlžovanie, alkoholizmus či nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom. „Pozor, nezaniká zrušením spoločnej domácnosti manželov, teda tým, že manželia žijú oddelene,“ dodáva Hurtaj.

Každé uzavretie manželstva i rozvod sú spojené so zmenami v majetkových pomeroch a od toho sa odvíja aj daňová povinnosť. „O daňovej optimalizácii možno uvažovať len v manželskom zväzku v ktorom existuje BSM,“ uvádza daňová poradkyňa Alica Orda-Oravcová. Podľa nej totiž môže nastať situácia, keď aj počas manželstva dôjde ku zrušeniu BSM z dôvodu podnikania jedného alebo obidvoch manželov, alebo keď je jeden z manželov neprispôsobivý a svojim konaním škodí rodine. Vtedy sa o daňovej optimalizácii nedá hovoriť.

Zdaňovanie spoločných príjmov
Manželia si môžu rozdeliť zdaniteľný príjem, ale aj výdavky, plynúce z hnuteľných a nehnuteľných vecí v BSM rovnakým pomerom, alebo aj po vzájomnej dohode. Druh a družka takúto možnosť nemajú.

Napríklad, ak si manželia rozdelia príjmy z prenájmu, obaja môžu využiť oslobodenú sumu do výšky 500 eur, a zároveň aj 40-percentné paušálne výdavky, čím sa im výrazne zníži výsledná daň v porovnaní s nezosobášenými pármi. Tie túto možnosť nemajú. Marián, ktorý žije u Ely a zatiaľ prenajíma svoj byt, musí príjem zdaniť v celosti po odrátaní 500 eur a uplatnení výdavkov.

Ešte pred dvomi rokmi bolo napríklad výhodné, ak celé príjmy z prenájmu zdaňovala manželka na rodičovskej dovolenke. „V súčasnosti táto forma optimalizácie daní nie je možná, pretože pri tomto druhu príjmu si už manželka nemôže uplatniť nezdaniteľnú suma na daňovníka,“ dodáva daňová poradkyňa.

Najvýznamnejší rozdiel v daňovom zaťažení vzniká pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manželku. Túto daňovú úľavu si nemôže uplatniť druh na družku alebo opačne, napriek tomu, že žijú v spoločnej domácnosti. Do majetkových pomerov párov nezasiahne ani daň z dedičstva a darovania. „Táto daň určite nebude zavedená s účinnosťou od 1. januára budúceho roku,“ potvrdil minister financií Peter Kažimír.

Daňový bonus
Marián a ani Ela nestrácajú nárok na daňový bonus na ich spoločné dieťa, čo je 20,51 eura mesačne. Na túto daňovú úľavu majú nárok, rovnako ako manželia. Podmienkou je, aby išlo o daňovníkovo dieťa – vlastné alebo osvojené – a jeho zdaniteľné príjmy dosiahli v tomto roku aspoň 1 963,20 eura. Ak by si chcela Ela uplatniť bonus aj na partnerovo dieťa z prechádzajúceho vzťahu, musela by si ho buď osvojiť, alebo by sa musela s Mariánom zosobášiť. Zákon hovorí jednoznačne – musí ísť o dieťa druhého z manželov.

Pri posudzovaní majetku z hľadiska výšky dane z nehnuteľnosti manželia nemajú žiadne zľavy. Môžu sa iba rozhodnúť, že za byt či dom v BSM podá spoločné daňové priznanie k nehnuteľnosti len jeden nich. Túto možnosť majú aj druh a družka, ak si zaobstarajú spoločné bývanie so spoluvlastníckym podielom, o čom musia spísať písomnú dohodu.

Čo na to zákonník
Zákonník práce všeobecne hovorí len o zamestnancoch alebo ženách a mužoch starajúcich sa o dieťa, ktorým priznáva rovnaké práva bez ohľadu na to, či ide o manželov alebo nie. Rodičia si môžu odložiť či rozložiť čerpanie rodičovskej dovolenky až do 5. roku veku dieťaťa, respektíve do 8. roku veku. „Pri prekážkach v práci sa odstránila diskriminácia nezosobášených párov pri narodení dieťaťa zamestnancovi tým, že môže čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy na prevoz matky dieťaťa do nemocnice a späť, pričom nemusí byť aj manželom matky dieťaťa,“ uvádza Alena Huťanová, odborníčka na pracovné právo.

Určitý prvok diskriminácie nezosobášených párov nastáva pri úmrtí rodinného príslušníka. Za neho sa podľa zákonníka považuje aj iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločnej v domácnosti, čiže aj druh alebo družka. Nárok na dva dni voľna a ďalší deň na vybavovanie pohrebu má však naďalej iba zamestnanec, ktorému umrie manžel alebo dieťa.

Zamestnanci si môžu kumulovať náhradné voľno a vyčerpať ho do 12 mesiacov. „Vyšlo sa tak v ústrety zamestnancom starajúcim sa o maloleté deti, aby mohli pokryť napríklad obdobie prázdnin, na ktoré im spravidla nestačí riadna dovolenka,“ dodáva Huťanová.

Ochorelo vlastné alebo osvojené dieťa? Nárok na ošetrovné máte, ak ho osobne alebo celodenne ošetrujete. Pri tejto dávke nerozhoduje stav rodiča dieťaťa, ak je povinne nemocensky poistený. Pozostalostné dôchodky zase môžu poberať iba manželia, alebo deti len po svojich rodičoch.


01 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Rekordný predaj Audi 02 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Siemens bude vodárenským lídrom USA 03 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Hornbach dnes vstupuje na slovenský trh 04 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Letisko Poprad-Tatry znížilo polročnú stratu 05 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Železničná spoločnosť odmieta pokutu 06 - Modified: 2004-08-03 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Záverečné kolo rokovaní o novej EK
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. január 2023 20:03