StoryEditor

Paušálne výdavky sú už limitované

30.12.2012, 23:00
Autor:
tur, runtur, run

Od januára 2013 je určený maximálny limit paušálnych výdavkov. Tak ako doteraz ostávajú síce do výšky 40 percent, ale kvôli stanovenej hranici 420 eur mesačne sa oplatia uplatniť len do príjmu 12 600 eur ročne. Podnikatelia s príjmami nad túto sumu budú na tom horšie. Hranicu 40 percent už totiž nedosiahnu. Možnosť uplatniť si paušálne výdavky bola zrušená pri príjmoch z prenájmu. V prípade týchto príjmov si môžu daňovníci uplatniť len preukázateľné, teda skutočné výdavky. Títo daňovníci by si mali odkladať všetky doklady a bločky týkajúce sa prevádzky a údržby nehnuteľností.

Napríklad za:
– spotrebované energie, platby za káblovú televíziu, internet, ale aj náklady za výťah či upratovanie spoločných priestorov
– zariadenie kúpené v danom roku
– opravy či prestavby. Tieto výdavky však možno zahrnúť do nákladov, len ak je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku
– províziu realitnej kancelárii
– platbu za daň z nehnuteľnosti
– poistné za nehnuteľnosť

Od 1. januára 2013 sa umelci či autori príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a televízie môžu rozhodnúť (na základe písomnej dohody s platiteľom dane, napríklad vydavateľom) na tom:
či si chce autor nechať podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov zraziť daň po odpočítaní odvodu do literárneho fondu (paušálne výdavky 40 % sa pri tomto zdanení zrážkovou daňou už nebudú môcť uplatniť), pričom bude jeho daňová povinnosť vysporiadaná, alebo  či im platiteľ dane daň nezrazí a oni si príjmy vysporiadajú v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. Pri tomto spôsobe zdanenia si autori môžu uplatniť paušálne výdavky 40 % (maximálne 5 040 eur ročne), alebo použiť preukázateľné daňové výdavky. Ale pozor! V takomto prípade budú autori platiť aj sociálne a zdravotné odvody, pretože príjem (alebo základ dane) zdanený podľa § 6 ods. 2 musia zahrnúť do vymeriavacieho základu na odvody. Autori musia s vydavateľom uzavrieť písomnú dohodu dopredu, teda pred vyplatením príjmu a nie až po skončení zdaňovacieho obdobia.

Toto všetko sa týka príspevkov autorov, ktoré sú vyplácané na základe zmluvy o vytvorení diela. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak bola uzavretá zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou, pričom by bola stanovená len jedna suma ako odmena za jeho vytvorenie, ako aj následné použitie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. december 2022 10:18