StoryEditor

Odpisy vyťahujú dane z vrecka

25.04.2012, 00:00
Auto či stroje obstarané na lízing odpisujete z daní opäť po starom, ale reálne dlhšie.

Ak ste si v prvom štvrťroku tohto roku zaobstarali do firmy osobný alebo úžitkový automobil či iný majetok na lízing, zbystrite pozornosť. Pravidlá ich odpisovania sa len za prvé tri mesiace tohto roka zmenili až dvakrát. Môže sa tak stať, že účtovníci môžu za tento rok odpisy nesprávne vypočítať, ale aj zaúčtovať. Po dvoch mesiacoch zásadných zmien sa totiž spôsob odpisovania vrátil k tomu, ktorý platil do konca minulého roku.

Prvá zmena

Po prvýkrát došlo ku zmene v odpisovaní hmotného majetku, ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 1 700 eur a doba používania dlhšia ako rok, už k 1. januáru tohto roku. Novela zákona o dani z príjmov mala za úlohu skresať mieru znižovania daňových základov a zvýšiť výber daní „natiahnutím“ doby odpisovania. Výsledkom bolo, že zrušila rozdiely v odpisovaní majetku pre všetkých podnikateľov, ktorí ho nadobudli po 1. januári tohto roka kúpou za vlastné zdroje, na úver a formou finančného nájmu.

„Vypustením podmienky najmenej trojročnej lehoty trvania zmluvy o finančnom prenájme zostala v platnosti len podmienka, že lízingová zmluva musí byť uzatvorená najmenej 60 percent doby odpisovania majetku a zároveň sa zjednotila doba odpisovania majetku počas lízingu s dobou odpisovania  majetku nadobudnutého kúpou,“ vysvetlila Zdenka Kováčová z oddelenia priamych daní ministerstva financií.

Od januára tak doba odpisovania majetku nesmela byť rovnako dlhá ako doba jeho prenájmu. Ak ste napríklad zaúčtovali a zaevidovali do majetku auto na lízing v januári alebo vo februári, už ste ho nemohli odpisovať iba 36 mesiacov, dokedy trvala lízingová zmluva. Auto ste museli od januára zaradiť do 1. odpisovej skupiny a odpisovať ho štyri roky, t. j. 48 mesiacov. Teda rovnako dlho, ako keby ste ho kúpili v hotovosti alebo na spotrebný úver. „Ak ste v tom čase podpísali lízingovú zmluvu na dobu kratšiu ako 29 mesiacov (čo je 60 % doby odpisovania zo 48 mesiacov), mali ste si dať kvôli zmenám v odpisoch upraviť splátkový kalendár a zmluvu,“ dodala Kováčová. Pre zmluvy uzatvorené po 1. marci predstavuje 60 percent doby odpisovania už 36 mesiacov.

Mesačné odpisy

Do konca roka 2011 si mohli firmy uplatniť celoročný  daňový odpis bez ohľadu na to, či bol majetok zaradený do používania začiatkom alebo až na konci roka. Od januára to už nie je možné. V prvom roku zaradenia majetku do účtovníctva môžete dať do daňových výdavkov iba pomernú časť odpisov.

Najprv si vypočítate ročný odpis z rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu a vydelíte ho dvanástimi. Výsledok následne vynásobíte počtom mesiacov, počas ktorých ste používali majetok v činnosti. „Teda z ročného odpisu si uplatníte iba toľko mesiacov, ktoré od mesiaca zaradenia zostávajú do konca roka,“ dodáva Kováčová. Napríklad ak kúpite auto v máji a v ten istý mesiac ho začnete používať na podnikanie, tak si uplatníte odpisy za 8 mesiacov (máj až december).

„Daňovníci si tak už nemôžu optimalizovať svoj daňový základ,“ potvrdzuje Kvetoslava Čavajdová zo spoločnosti Mazars. Podľa nej, ak ku koncu zdaňovacieho obdobia zistia, že majú vyšší základ dane ako očakávaný, plánovaný nákup dlhodobého hmotného majetku a  jeho obstaranie i zaradenie do užívania ešte pred ukončením daného zdaňovacieho obdobia, im ho už nezníži. Na konci roka si namiesto ročného odpisu budú môcť z daní odpísať len časť mesačných odpisov.
Lízing ako takzvaný tretí spôsob odpisovania tak postupne prišiel o výhody, pre ktoré bol medzi podnikateľmi obľúbený. A to bol zrejme impulz pre ďalšiu novelu.

 

Druhá zmena
Nové podmienky odpisovania majetku na lízing neplatili v praxi ani dva mesiace a už od 1. marca začala platiť ďalšia novela zákona o dani z príjmov, ktorá ich zmenila. Nemuseli ste ju vôbec postrehnúť, pretože išlo o nepriamu novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde zmeny v odpisovaní určite nehľadá žiadny firemný ekonóm. Marcovou novelou sa tak do zákona vrátilo zrýchlené lízingové odpisovanie hmotného majetku nadobudnutého lízingom počas trvania zmluvy. Rovnako doba nájmu a zároveň minimálna doba odpisovania môže byť 3 roky (36 mesiacov). Výpočet mesačných daňových odpisov v prvom roku odpisovania sa nemení.

Neuplatnené odpisy

O neuplatnenú časť odpisov v prvom roku, v našom príklade za obdobie január až apríl, firma nepríde. „Uplatní si ju v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania,“ ozrejmuje Dana Tonkovičová, konateľka účtovnej spoločnosti LUCRA Team. Odpisy sa tak nezmyselne presúvajú na koniec obdobia, keď je majetok už dávno zastaraný. Je to zbytočná komplikácia, ktorá sťaží prácu účtovníkom. Riešením mohlo byť hneď predĺženie dôb odpisovania. To však rezort financií odmieta. Trvá na zachovaní najnižšej 4-ročnej doby odpisovania. Lenže v skutočnosti tak dochádza k predlžovaniu doby odpisovania o jeden rok. Zámer štátu získať do rozpočtu viac daní tak zostáva zachovaný. Na druhej strane takto „posunutý“ daňový náklad podľa Tonkovičovej môže prísť firmám aj vhod, pretože sa očakáva, že v ďalších rokoch budú platiť vyššie dane.

Čo robiť

Prvé dva mesiace tohto roku tak platil zákon, ktorým bolo výhodnejšie tzv. lízingové odpisovanie majetku zrušené, ale od 1. marca ho ďalšia novela opäť umožňuje.  Lenže nejestvujú žiadne prechodné ustanovenia, ktoré by určili spôsob odpisovania majetku nadobudnutého v čase od 1. januára do 29. februára 2012. Ministerstvo financií ako autor zákona, ale aj finančná správa, dávajú podnikateľom na výber. „Na účely uplatnenia daňového odpisu je rozhodujúca úprava platná na konci zdaňovacieho obdobia, teda 31. decembra 2012,“ tvrdí Gabriela Dianová z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR. Ministerstvo financií je ešte benevolentnejšie. Buď počas celého zdaňovacieho obdoba zachovajú spôsob odpisovania platný do 29. februára, alebo sa môžu rozhodnúť pre staronový spôsob platný od marca. „Vtedy musí byť splnená podmienka, že doba nájomnej zmluvy nesmie byť kratšia ako tri roky,“ uvádza v stanovisku ministerstvo financií.

01 - Modified: 2004-08-01 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Ropná bezpečnosť od macochy 02 - Modified: 2004-08-01 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kerry využil Bushove zbrane 03 - Modified: 2004-08-01 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Čas sú peniaze, kto sa na ne zloží?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. február 2023 20:42