StoryEditor

Dobré známky pre švajčiarske banky

23.06.2003, 00:00

Švajčiarsky bankový sektor je podľa najnovšej štúdie medzinárodnej ratingovej agentúry Standard & Poor's dostatočne silný na to, aby dokázal zvládnuť výzvy, ktoré prinesie budúcnosť. Ako sa na štúdiu pod názvom Analýza rizík bankového sektora -- Švajčiarsko (Bank Industry Risk Analysis -- Swiss Confederation) odvoláva švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung -- finančné inštitúcie UBS a Credit Suisse Group majú oveľa lepšiu pozíciu než viaceré regionálne a kantonálne banky. V ich prípade agentúra Standard & Poor's vidí ešte potrebu pokračovania ďalšej konsolidácie.
Agentúra pritom poukazuje na to, že jedným z najdôležitejších aspektov, ktorý zlepšuje súčasnú situáciu švajčiarskeho bankového sektora, je schopnosť domácich finančných inštitúcií rýchlo reagovať na zmeny hospodárskych podmienok. A to nielen vzhľadom na súčasný vývoj, ale aj vo vzťahu k budúcnosti. Podľa názoru analytikov Standard & Poor's sa švajčiarsky bankový sektor vďaka mimoriadne vysokej kvalite svojich služieb a na celom svete preslávenej diskrétnosti teší veľmi dobrému menu. Okrem toho inštitúcie profitujú z politickej a ekonomickej stability svojej krajiny a zo stabilnej domácej meny -- švajčiarskeho franku. Medzi ďalšie klady patrí vysoká kvalifikácia pracovnej sily, ktorá ovláda niekoľko cudzích jazykov. Štúdia Standard & Poor's vyzdvihuje okrem iného aj rozumnú regulačnú štruktúru dozorných úradov a liberálne legislatívne rámcové podmienky. Ratingová agentúra uvádza, že všetky tieto silné stránky veľkou mierou prispievajú k celkovému zdraviu tamojšieho bankového sektora.
Ako ďalej informuje Neue Zürcher Zeitung, štúdia Standard & Poor's sa kriticky vyjadruje k nadmernej kapacite, ktorá pretrváva aj napriek pokračujúcemu úsiliu sektora o konsolidáciu. V súčasných podmienkach, ktoré charakterizuje nízka úroveň úrokových sadzieb a rozkolísanosť finančných trhov na celom svete, sú niektoré segmenty švajčiarskeho bankového sektora vystavené veľkému tlaku, aby začali uvažovať o prípadných fúziách alebo akvizíciách. Vzhľadom na to, že Standard & Poor's zachováva v prípade väčšiny švajčiarskych bánk súčasný stupeň ratingu a stabilný výhľad, môže to na inštitúcie pri pretrvávajúcej nepriaznivej hospodárskej situácii vyvolať dodatočný tlak. To so sebou prináša hrozbu, že sa zhorší ich ziskovosť, čo na pozadí nestálosti finančných trhov môže výrazne poškodiť kvalitu spravovaného majetku.

20. máj 2022 10:01