StoryEditor

Firmy verzus investori

02.04.2013, 00:00
Ich dividendy sa umiestňujú medzi TOP desiatkou najúspešnejších na slovenskej burze. Zaujímali sme sa o to, aké sú ich strategické plány, a na čo sa chcú zamerať.

Tatry mountain resorts
Predstavenstvo spoločnosti opäť predloží koncom apríla akcionárom na riadnom valnom zhromaždení návrh, aby sa časť zisku použila na výplatu dividend akcionárom. Ako hovorí člen predstavenstva a finančný riaditeľ Jozef Hodek, výnos z akcií od ich znovuuvedenia na Burzu cenných papierov vo februári 2010, predstavuje 20,27 percenta vrátane dividend a priemerný ročný výnos z akcií je 6,46 percenta. Za finančný rok 2011/12 navrhli výplatu dividend akcionárom vo výške 70 percent z konsolidovaného čistého zisku, čo je 1,06 eura na akciu. Informácie o odsúhlasení vyplatených dividend zverejňujú na webe, pričom môžu byť vyplatené poštovou poukážkou, alebo na bankový účet. Ak si neuplatníte ako akcionár do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy, nevyplatené zostanú na účte firmy 4 roky. Dovtedy môžete požiadať o ich vyplatenie. Okrem výnosov z držby akcií vo forme zhodnocovania a dividend ponúkajú akcionárom členstvo v Akcionárskom klube.
Plány a stratégia firmy:
„Verím, že tento finančný rok (2012/13) bude pre nás naďalej rastový. Očakávam, že masívne investície, najmä z minulého roka v objeme 44 miliónov eur sa prejavia oveľa viac na nasledujúcich výsledkoch. Naša korporátna stratégia zameraná na kontinuálne zlepšovanie služieb a produktov prostredníctvom investícií a manažmentu kvality s cieľom dosiahnuť alpský štandard sa doteraz osvedčila, tak verím, že bude prinášať pozitívne výsledky aj naďalej. Budeme pokračovať v skvalitňovaní služieb v našich strediskách a hoteloch, a naďalej budeme analyzovať akvizičné príležitosti v Poľsku.“ Jozef Hodek, finančný riaditeľ

Všeobecná úverová banka
Banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 157,66 mil. eur. Z hospodárskeho výsledku za rok 2012 rozdelí na dividendách zhruba 75 percent, zvyšná časť bude realizovaná ako prídel do nerozdeleného zisku. Na jednu akciu s nominálnou hodnotou 33,20 eura pripadá dividenda vo výške 4,98 eura. Právo na ich výplatu si oprávnení akcionári budú môcť uplatniť od 20. mája tohto roka. „Za posledné roky prinášame akcionárom stabilné dividendy, pričom zároveň každoročne významnú časť zisku ponechávame v banke, čím posilňujeme našu finančnú stabilitu. Hodnota našich akcií je primeraná vývoju na trhu. Patríme medzi TOP 10 členov Burzy cenných papierov,“ hovorí Alena Walterová, hovorkyňa banky. Akcionárom banka posiela písomnné oznámenie o výplate dividendy s podrobnými informáciami o výške, metóde a spôsobe výplaty. Tieto údaje sú publikované tiež na ich webovej stránke a akcionári ich získajú aj na ktorejkoľvek pobočke, e-mailom alebo telefonicky.
Plány a stratégia firmy:
„Záujem o kúpu a predaj akcií, respektíve objem obchodov s akciami VÚB či už priamych, alebo anonymných, vzhľadom na veľkosť slovenského trhu je relatívne významný. Pokračujeme vo vykupovaní vlastných akcií od drobných akcionárov, vzhľadom na ich pretrvávajúci záujem.“ Alena Walterová, hovorkyňa VÚB

Tatra banka
Máme jasne zadefinované pravidla, ako postupovať pri informovaní našich akcionárov. Naše interné procesy však nemáme záujem verejne prezentovať. Určite sa však nemôže stať, že by niektorý z našich akcionárov mal problém sa dostať k informáciam, ktoré požaduje. Rovnako by sme sa neradi vyjadrovali k otázkam vývoja akcií, nakoľko ide o veľmi citlivé údaje. Naše valné zhromaždenie prebehne až 7. mája.

Allianz - Slovenská poisťovňa
Nakoľko sme ešte nemali valné zhromaždenie, zatiaľ sa nevieme vyjadriť.

Slovnaft
Riadne valné zhromaždenie akcionárov sa bude konať 19. apríla. Na programe bude aj návrh na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v roku 2012, sa uskutoční 19. apríla 2013. Dividendy by mali byť podľa návrhu vyplatené z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 11:30