29.05.2014, 10:45

Prax aj vzdelanie. To musí mať dobrý manažér

Majiteľ I.D.C Holdingu Štefan Kassay radí manažérom, ako podnikať. V piatich krokoch a piatich knihách.

Ako úspešne manažovať firmu? Tak, že sa dokonale prepoja prax a veda. Tvrdí to šéf I.D.C. Holdingu Štefan Kassay. Dve desaťročia je spoluvlastníkom spomínanej firmy, pred niekoľkými dňami vyšiel posledný diel jeho knižného súboru Podnik a podnikanie. Tvrdí: píšem, lebo si skúsenosti nechcem nechávať pre seba.
Vzdelanie je priorita...
Kassay hovorí, že chcel zhmotniť svoje skúsenosti z dlhoročného šéfovania celému holdingu. „Moje teoretické závery, čo sa týka riadenia podniku, sa opierajú o každodennú radiacu prax. V mojom ponímaní som dospel k názoru, že ak chceme podnik riadiť efektívne, musíme najprv dobre poznať spoločenskú realitu a svetové spoločenské dianie,“ hovorí Kassay.
Piata časť pentalógie Podnik a podnikanie – Učenie a rast – hovorí o nevyhnutnosti spájať teóriu s praxou. Kassay v knihe upozorňuje aj na to, aby sa manažéri celoživotne vzdelávali. „Učenie a rast je v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutnosťou. Teoretické závery sú odrazom podnikateľskej praxe i mojich osobných skúseností,“ tvrdí.
Knihy, ako spomína, začal písať aj preto, lebo v začiatkoch biznisu, v 90. rokoch, mnohým manažérom chýbali základné teoretické aj praktické vedomosti. A do papierovej podoby preniesol mnoho vecí a praktických problémov, ktoré spoločne riešili.
... a prax takisto
„Riadenie podniku je veda. Po mnohých rokoch skúseností som presvedčený, že jediné, čo prispeje k efektívnejšiemu riadeniu, je zmenšiť vzdialenosť človeka od človeka, vzdialenosť človeka od stroja. Všetko si treba ohmatať, vyskúšať, pochopiť, získať bezprostrednú skúsenosť,“ dodáva autor pentalógie.
Podľa neho je prirodzené – a v biznise žiaduce – aby sa človek učil na chybách iných. 


Pentalógia Štefana Kassaya - Podnik a podnikanie: O čom sú predošlé štyri diely

I. Zväzok: Podnikateľské prostredie
Moc je dôležitý výkonný nástroj riadenia firmy. Aj to rozoberá Štefan Kassay v prvej časti svojej biznis pentalógie. „Je dôležitá, ale musí sa dávkovať opatrne,“ hovorí podnikateľ.
Prvá časť Kassayovej pentalógie rozoberá okrem charakteristiky manažérov aj podnikateľskú stratégiu. Analyzuje samotný biznis model a stratégiu I.D.C. Holdingu, ako aj princípy strategického myslenia pri riadení firmy ako-takej. „Približujem podnikateľské prostredie aj z hľadiska vlastníctva a z toho vyplývajúcich rôznorodých názorov a prístupov k riadeniu. Nazdávam sa, že veľmi dôležitá a vierohodná je osobná skúsenosť z riadenia podniku,“ tvrdí autor.
Kniha má preto inšpirovať aj tým, že opisuje založenie a vývoj spoločnosti I.D.C. Holding. „A tiež prechod zložitým obdobím transformácie ekonomiky slovenských podnikov,“ vysvetľuje Kassay.
Tvrdí, že riadenie sa vyvíja po dlhý čas. „Nemožno teda obísť ani minulé poznatky a historický vývoj riadenia. Preto rozoberám aj vývoj teórie podnikania ako základu na rozpoznanie vlastníckych vzťahov.“


II. zväzok: Ekonomika a financie
Ako správne financovať podnik. To sa Kassay pokúša objasniť v druhej časti knižnej pentalógie. „Kladiem dôraz na prepojenie makroekonomiky a mikroekonomiky,“ hovorí pre HN. Zdôrazňuje, ako externé prostredie štátu, napríklad daňové zaťaženie, legislatíva či predpisy Európskej únie vplývajú na firmu. „Rešpektujem procesy globalizácie v ekonomike a kladiem dôraz na ekológiu a dodržiavanie kritérií spoločnej meny euro“.
Kassay do knihy zaradil kapitoly o tvorbe a stratégiách riadenia firemných finančných zdrojov, zdôrazňuje aj možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ. Tvrdí, že na úspešné riadenie firmy sú potrebné teória, prax a ich vzájomné spojenie. „Preto aj v tomto zväzku výklad začínam výpoveďou o vlastnej vývojovej ceste. Opisujem založenie podniku I.D.C. Holding, v ktorom pôsobím vo vrcholovej riadiacej funkcii od samého začiatku. Uvádzam konkrétne skúsenosti z trhového prostredia a uplatnenia poznatkov vedy v podnikateľskej praxi,“ vysvetľuje autor.
Osobitnú pozornosť venuje aj rizikám v podnikaní a tomu, aby ich manažér dokázal včas odhaliť.

III. zväzok: Strategická komunikácia
„Úplne novým spôsobom som spracoval problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ takto hovorí o ďalšom diele pentalógie samotný Kassay. Podľa neho komunikácia a marketing v celosvetovom meradle prekonávajú zložité vývojové obdobia. „V našich podmienkach najmä pri porovnaní s najvyspelejšími krajinami sú tieto faktory v počiatočných fázach rozvoja,“ tvrdí.
Firmám na Slovensku podľa jeho slov stále chýbajú konkrétne komunikačné skúsenosti. Okrem toho Kassay zdôrazňuje odlišnosť slovenského a zahraničného trhu. „Preto v oblasti strategickej komunikácie nestačí preberať poznatky od autorov svetovej odbornej literatúry. Nevyhýbam sa ani konštruktívnej kritike názorov najuznávanejších svetových autorít z oblasti teórie komunikácie,“ vysvetľuje. „Som presvedčený, že strategickú komunikáciu treba vidieť ako systémový celok.“ Majiteľ I.D.C. hodlingu zdôrazňuje, že strategická komunikácia prerástla do globálnej komunikácie. „Mení sa všetko od základu. Hlavne sa mení marketing, menia sa názory na marketing,“ prízvukuje.
Kassay si vzal na mušku aj PR, úlohu produktu a značky, reklamy a komunikačné poslanie takých nástrojov, ako sú cena produktu, predaj a distribúcia.

IV. Interné procesy
Štvrtý zväzok pentalógie sa venuje interným procesom vo firmách. A to napríklad aj v súvislosti s tým, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ myslí si Kassay.
Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie bez ohľadu na dôsledky bezohľadného drancovania prírody na prospech rastu produkcie,“ varuje v štvrtej časti pentalógie Kassay. Rast produktivity musí byť podľa neho založený na odhaľovaní plytvania, nižšej spotrebe materiálov, energie, času a odpadov.
Aj preto je, píše známy podnikateľ, dôležité, aby manažmenty firiem hľadali neustále možnosti inovácií technológií. Iba tak možno zachovať konkurencieschopnosť podniku. Tú v súčasnosti ohrozujú nielen interné zlyhania, ale aj zásahy „vyššej moci“. „Čoraz častejšie prepukajúce prírodné katastrofy a možnosti ich predvídania, zvládnutia a prechádzania ich ničivým dôsledkom sa stávajú nosným problémom aj v kontexte s rozvojom celosvetovej produkcie, samotného zmyslu nadprodukcie či nadspotreby.“ 

Snímka: HN/Pavol Funtál

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.