StoryEditor

Turbínu pre seba i druhých

20.01.2002, 23:00

O malých vodných elektrárňach sa toho už nahovorilo veľa, hlavne u nás. Jeden príklad toho, že cesta je často tŕnistá, je z nemeckého Schwarzwaldu, kde Manfred Volk, dlhoročný odporca atómovej energie, založil firmu na výrobu malých vodných turbín.
Už pred 25 rokmi viedol obyvateľov z okolia v hnutí proti jadrovej energii a bol aj pri tom, keď obsadili stavenisko plánovanej atómovej elektrárne Wyhl. Uvedomil si však, že nie reči, ale skutky presviedčajú najlepšie a prvú vodnú elektráreň postavil pod svojím domom. Tá ročne vyrobí jeden a pol milióna kilowatthodín, z čoho jeho firma spotrebuje iba dve tretiny. Zvyšok predáva do verejnej siete a zabezpečuje tak spotrebu pre približne stopädesiat domácností.
Vzťah k vodným turbínam sa u neho vyvinul už počas rokov štúdia. Vtedy vo svojom bydlisku objavil starú odstavenú a hrdzavú turbínu, ktorú dal aj napriek skepse obyvateľov do pojazdného stavu. V roku 1979 potom založil firmu. V roku 1985 si ho všimla Spoločnosť pre technickú spoluprácu z Eschbornu a ponúkla mu na realizáciu projekt malej vodnej elektrárne v peruánskom Cuscu. Vtedy učiteľ fyziky zanechal učenie a začal sa venovať výhradne svojej firme.
"Dodnes sme postavili asi päťsto zariadení po celom svete," hovorí Volk. Podľa neho vodná energia nenesie znaky modernosti, lebo jej využívanie sa datuje viac ako sto rokov nazad. Na druhej strane však práve vďaka tejto vývojovej dobe je už technika vyzretá a nemá žiadne "detské choroby". Navyše, je mimoriadne čistá. "Aj napriek jej ekologickej výhodnosti je trh pre regeneratívnu energiu malý." Firma Wasserkraft Volk AG má v Nemecku iba päťpercentný obrat, a to aj napriek tomu, že bolo zistené, že len v Badensku-Württenbersku by sa dalo pomocou takýchto malých turbín vyrobiť asi 300 megawattov, čo je presne toľko, koľko produkuje "atómka" Obrigheim pri Neckare. Aj napriek tomu, že "doma nie je nik prorokom", firma M. Volka expanduje už v podobe akciovej spoločnosti. Viac ako osem stoviek akcionárov investovalo do spoločnosti dvanásť miliónov mariek, čím sa odštartovala stavba novej fabriky, kde sa zamestná takmer stovka ľudí. Objem výroby je už teraz 11 miliónov mariek a dá sa čakať jeho ďalší rast. Veď svet je veľký a podľa expertov sa voda využíva na výrobu iba pätiny svetovej energie.

20. máj 2022 12:40