31.05.2016, 00:00

Vzniká nový druh: virtuálny právnik

Cloudové úložiská dát začínajú byť v advokácii nevyhnutnosťou. Sú bezpečnejšie ako klasické archívy a šetria náklady.

Vzniká nový druh: virtuálny právnik
Zdroj: dreamstime.com

Žiadna kancelária, minimum nákladov a len balíček cloudových služieb a pripojenie na internet. Toto je budúcnosť poskytovania právnych služieb. Virtuálni právnici sú už dnes napríklad v Spojených štátoch plnohodnotnou protiváhou k bežným advokátskym kanceláriám. Tie sa pomaly, ale isto presúvajú z obchodných centier do pohodlia obývačiek. Komunikácia s klientmi prebieha na diaľku a len výnimočne pri osobných stretnutiach. Zatiaľ však drvivá väčšina právnych firiem funguje hybridne online, ale aj v klasických biznis priestoroch. Poskytovanie cloudových služieb v advokácii je momentálne predmetom diskusie, ani právo Európskej únie, ani slovenský právny poriadok na túto tému zatiaľ nereagovali. Keďže zákon o advokácii cloud nezakazuje, technologický pokrok má nateraz zelenú.

Pozor na tretie krajiny
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce. Preto nie je napríklad v prípade súdneho konania povinný vydať listinu alebo iné veci, ktoré sú zo zákona diskrétne. Môže však advokát dáta uložené na serveroch považovať za miesto, ktoré vôbec mlčanlivosti podlieha? Podľa českého najvyššieho súdu áno. U susedov dokonca ochranu písomných a elektronických dát zrovnoprávnili. „Súd vyslovil názor, že dáta uložené na cloudových úložiskách patria pod priestory, v ktorých advokát vykonáva advokáciu,“ hovorí pre HN manažujúci partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Leo Vojčík.

Na druhej strane poskytovateľ cloudu, ktorý má takéto údaje k dispozícii na svojich serveroch, viazaný zákonnou mlčanlivosťou byť nemusí. Kritika cloudov, ktoré majú servery uložené napríklad na území Spojených štátov, poukazuje aj na nedostatočnú ochranu osobných údajov americkou legislatívou. Fyzické umiestnenie má teda význam aj z hľadiska ochrany osobných údajov. Pri používaní cloudu dôjde takmer vždy k ich prenosu, a to napríklad osobných údajov zamestnancov alebo klientov. Potenciálna hrozba používania cloudu tak môže spočívať predovšetkým v obave, že sa servery poskytovateľa nachádzajú v tretích krajinách, kde právny poriadok umožňuje ich kontrolu štátnymi orgánmi. „Advokát by sa mohol dozvedieť o prípadnej kontrole servera poskytovateľa až po jej vykonaní, čo je z pohľadu advokáta a jeho klienta nežiaduce,“ upozorňuje Vojčík.

To, či je e-uloženie dát bezpečnejšie ako napríklad ich fyzické archivovanie v archívoch advokáta alebo u tretích osôb, je otázne. Všeobecne však žiadna forma dodržiavania povinnosti mlčanlivosti nie je absolútnou zárukou, že sa k chráneným dokumentom nikto nikdy nedostane. „Riziko tu existuje rovnako ako pri uchovávaní písomností v písomnej podobe alebo ich uchovávaní elektronicky na vlastných serveroch, keďže písomnosti možno ukradnúť a servery hacknúť,“ myslí si vedúca advokátka kancelárie Glatzová & Co. Veronika Pázmányová.

Dáta pod zámkom
Riešením môže byť kvalitné šifrovanie ukladania dát v cloude, pričom heslo k nim by mal len advokát a jeho zamestnanci, a teda osoby viazané zákonnou mlčanlivosťou. „Zabránilo by sa úniku dát neoprávnenej osobe a zároveň v prípade ich vydania by orgánom činným v trestnom konaní v podstatnej miere skomplikovalo ich zneužitie,“ hovorí Pázmányová. Paradoxne by sa týmto spôsobom mohla dosiahnuť väčšia ochrana dát klientov ako pri uchovávaní dokumentov v písomnej podobe alebo na vlastnom serveri.

Červené tlačidlo
Ďalšou alternatívou sú podľa advokátky riešenia typu „red button“. Aplikácia funguje na princípe, že osoba ukladajúca dáta v cloude má taktiež možnosť ich okamžite, stlačením červeného tlačidla, zmazať. „Týmto spôsobom možno efektívne zlikvidovať dáta, ak hrozí, že sa k nim dostane nepovolaná osoba, a pritom ich mať aj naďalej zálohované k dispozícii,“ odporúča Pázmányová.

Európske a americké advokátske odborné orgány vydali pre advokátov uvažujúcich o využívaní cloudových služieb rozsiahle odporúčania. „V ich zmysle by mal advokát preveriť napríklad meno poskytovateľa na trhu, jeho skúsenosti a špecializáciu, sídlo a miesto uloženia serverov, potenciálne riziká straty či zneužitia údajov alebo napríklad aj formu šifrovania a zabezpečenia,“ tvrdí Vojčík. Advokát by si mal preveriť taktiež rozsah zodpovednosti poskytovateľa, jeho poistenie, možnosti ukončenia zmluvy a migrácie dát zo serverov poskytovateľa na advokátom určené miesto bez toho, aby si pôvodný poskytovateľ zachoval ich kópiu. Dôležité je tiež zabezpečiť, že poskytnuté dáta do cloudu nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretím osobám.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.