StoryEditor

Solidárna zodpovednosť za vrátenie neprávom vyplatenej sumy

08.04.2003, 00:00

Zákonodarca v § 105 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov upravil, že ak štátny orgán sociálnej pomoci, obec, samosprávny kraj a občan, ktorému sa poskytuje dávka sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie, spôsobilý, že dávka sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytli neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, zodpovedajú za vrátenie neprávom vyplatenej sumy spoločne a nerozdielne a vzájomne sa vyrovnajú podľa miery zavinenia.

Nároky na sociálnu pomoc sa nemôžu postúpiť
Vplýva to z odseku 1 § 109 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Nárok na sociálnu službu na dávku sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrenie zaniká dňom smrti občana, ktorému sa poskytovali (odsek 2 § 109). Ak sa sociálna služba, dávka sociálnej pomoci, peňažný príspevok na kompenzáciu alebo peňažný príspevok za opatrovanie priznal pred smrťou oprávneného, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti občana, sa nevyplatia a sociálna služba sa neposkytne. To však neplatí pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu za činnosti vykonávané a nevyúčtované do dňa smrti občana (porovnaj odsek 3 § 109). Podčiarkujeme, že nároky vyplývajúce zo sociálnej pomoci sú predmetom dedičstva, len ak to ustanovuje expresis verbis zákon o sociálnej pomoci.

Ustanovenia §§ 14, 16 a 17 a 24 druhého bodu zákona číslo 281/2002 Z. z. v znení zákona č. 658/2002 Z. z. nadobúdajú účinnosť až 1. júla 2003
Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2002 okrem niektorých stanovení tretej časti "spoločné ustanovenia". Konkrétne ide o § 14 -- "konanie", § 16 -- "výplata prídavku a výplata príspevku", § 17 -- "zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie príspevku a prídavku" a § 24 druhého bodu -- "§ 49 ods. 1 písm. f zákona 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona č. 374/1994 Z. z.", ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, t. j. nie 1. júla 2002. Pokiaľ ide o zákon č. 658/2002 Z. z., ten nadobudol účinnosť 1. januára 2003.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
17. august 2022 21:17