24.06.2004, 00:00

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Späť na článok