StoryEditor

Umenie v regiónoch? Samé problémy

Košice
VÚC v Košiciach spravuje štyri divadlá: tri košické -- Bábkové divadlo, Thália, resp. divadlo Romathan a Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Poslanci regionálneho parlamentu schválili na kultúru v roku 2005 viac ako 130 miliónov korún. Z toho Bábkovému divadlu 5,7 milióna Sk, pre divadlo Thália 10,7 milióna, 9,3 milióna pre divadlo Romathan a Spišskému divadlu dali 8,7 milióna korún. Tohtoročný rozpočet na kultúru je vyšší oproti roku 2004 o vyše 11,3 milióna korún, ale na kultúru (vrátane divadiel) by potrebovali minimálne ďalších 30 miliónov Sk. "Aktuálny rozpočet síce priamo neohrozuje existenciu našich divadiel, avšak neumožňuje v dostatočnej miere ich umelecký rast a rozvoj. V rokoch 2003 a 2004 divadlá v našej pôsobnosti boli nútené kvôli nedostatočnému rozpočtu prijať rad výrazných racionalizačných opatrení -- zníženie stavu zamestnancov, obmedzenie pôvodného plánu premiér, obmedzenie počtu predstavení a tiež výjazdového účinkovania mimo sídiel divadiel," zdôraznila hovorkyňa KSK Soňa Jakešová.

Rožňava
Košický samosprávny kraj vlani na jeseň prvýkrát prispel rožňavskému divadlu Actores, a to na organizovanie druhého ročníka medzinárodného festivalu alternatívnych súborov. Toto divadlo od štátu peniaze nedostáva. "Mesto nám dáva ročne 800- tisíc, z ktorých nestačíme pokryť ani mzdy vlastných šiestich zamestnancov a asi jedenástich externistov, nehovoriac o odvodoch," hovorí riaditeľka divadla Táňa Masníková. Milión dostávajú od mesta na divadelnú sálu a priľahlé priestory, ktoré však musia zaplatiť mestskej akciovke a tak sa tieto peniaze vlastne vrátia späť samospráve. Ročný rozpočet divadla je okolo 2 milióny korún, čiastku približne v rovnakej výške získava od donorov a nadácií. " Nebyť tejto pomoci divadlo by už dávno zaniklo," zdôrazňuje riaditeľka. Podľa nej by mohli optimálne fungovať pri štvormiliónovom rozpočte. Neštátne divadla sa snažia prostredníctvom svojho združenia presadiť, aby im aspoň na platy hercov prispievalo ministerstvo financí. Inak dôjde podľa nich k zániku regionálnej kultúry.

Prešov
VÚC v Prešove spravuje dve divadlá -- Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) a Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD), ktoré majú spolu päť scén a 1 280 miest pre divákov. Prevádzkové náklady v minulom roku dosiahli 8,7 milióna korún. V roku 2004 vyčlenil kraj na divadlá 50 miliónov Sk, čo znamenalo takmer tretinu z celkového rozpočtu na kultúru. Situácia sa nemení ani v roku 2005 -- divadlá dostanú 60 miliónov Sk, keď kraj vyčlenil celkovo na kultúru 169 miliónov. "Tieto prostriedky v žiadnom prípade nepostačujú na prevádzku divadiel, preto hľadáme spôsob racionalizácie prevádzky v interakcii oboch divadiel. Najefektívnejšie sú projekty s finančnou náročnosťou okolo 700-tisíc, maximálne milión korún, s cenou vstupného do 200 korún," uviedla hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková. Naopak, kvôli nezáujmu divákov nemajú budúcnosť operety, resp. muzikály. Na ilustráciu -- do veľkej (tzv. novej) budovy DJZ nešli počas jej 15-ročnej existencie žiadne investície.

Žilina
V pôsobnosti ŽSK je 23 kultúrnych zariadení, medzi ktorými sú knižnice, múzeá, galérie, hvezdárne a regionálne osvetové strediská. Vlani dostali zo štátneho rozpočtu 128 miliónov Sk, v tomto roku to bude 140 miliónov, keď požiadavky boli vyššie o 10 miliónov. Kultúru už bude financovať župa. "V tohtoročnej sume je zahrnutá len valorizácia miezd, nie však zvýšené náklady na energie a ostatné režijné náklady," povedala vedúca odboru kultúry Angelika Fogášová. Bábkové divadlo v Žiline dostalo v minulom roku 6 miliónov Sk a Slovenské komorné divadlo v Martine 21 miliónov Sk. Boli to peniaze na bežnú prevádzku a mzdy. V tomto roku sa to o niečo zvýši v rámci valorizácie miezd.

Trenčín
V tomto samosprávnom kraji vyčlenili na kultúru 60 miliónov Sk, čo je o štyri milióny viac ako v roku 2004. "Peniaze stačia len na bežnú prevádzku a mzdy zamestnancom kultúrnych zariadení. Ani v tomto roku nemožno hovoriť o rozvoji kultúry, pričom Trenčín je hádam jediné krajské mesto, ktoré nemá divadlo. Zatiaľ uprednostňujeme školstvo, dopravu a zdravotníctvo," povedal Jozef Božik, radca Zastupiteľstva TSK.

Banská Bystrica
Tento samosprávny kraj je zriaďovateľom troch divadiel -- banskobystrického Bábkového divadla na rázcestí, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Podľa vedúcej odboru kultúry BBSK Evy Chylovej dostali divadlá vlani necelých 30 miliónov Sk, keď rozpočet na kultúru predstavoval približne 106 miliónov. Divadlám pritom zostalo na činnosť a prevádzku asi 8 miliónov, zvyšok išiel na mzdy. Chýbali tak prostriedky na tvorbu nových inscenácií, aj na prípravu tradičných divadelných festivalov -- Zámocké hry zvolenské a Bábkarská Bystrica. Štúdium tanca dokonca nemá ani vlastnú budovu a sídli v prenajatých priestoroch. Rozpočet na rok 2005 ešte kraj neschválil. "Už dnes však vieme, že budú chýbať financie na nové inscenácie, na zahraničnú reprezentáciu, aj na investície na údržbu a opravu budov. Navyše divadlá sa stali platcami DPH a zaťažuje ich aj daň z nehnuteľnosti," hovorí Chylová.

Nitra
Samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku na kultúru 210 miliónov Sk. Najväčší podiel z tejto sumy je určený pre tri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC -- 36, 7 miliónov korún dostane Divadlo Andreja Bagara, takmer 11 miliónov získa nitrianske Staré divadlo a približne 22,8 milióna Jókaiho divadlo v Komárne. Podľa vedúceho odboru kultúry NSK Petra Molnára by prevádzka divadiel nemala byť ohrozená. Dotácie pre divadlá totiž medziročne zvýšili približne o päť percent a štruktúra rozpočtu počíta aj s príjmami z predaja vstupeniek a prenájmov. Práve tieto aktivity by mali v čo najväčšom rozsahu pokryť existujúci deficit potrebných zdrojov.

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
17. august 2022 03:27