StoryEditor

Návšteva pápeža sa predražuje

31.07.2003, 00:00
Tretia pápežova návšteva SR by mala stáť štátny rozpočet takmer 80 mil. Sk. Pri plánovaní návštevy SR Jánom Pavlom II. nebol zohľadnený najlacnejší variant, pretože prevážilo pastoračné hľadisko. Pri stanovení výšky prostriedkov na zabezpečenie návštevy išlo o "medzinárodnú reputáciu SR, bezpečnosť pápeža a veriacich, hygienické a zdravotné zabezpečenie, dôstojný priebeh bohoslužieb a nepredvídateľné udalosti spôsobené počasím".

Tretia pápežova návšteva SR by mala stáť štátny rozpočet takmer 80 mil. Sk. Ako informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí József Berényi, pôvodne schválených 68 mil. Sk z rezervy vlády, určených na výdavky navštívených miest a biskupských úradov by malo doplniť 11 mil. vyčlenených pre zabezpečenie úloh ministerstiev. Banská Bystrica, Rožňava, Bratislava a Trnava si medzi sebou rozdelia 48 mil. Sk a Arcibiskupský úrad Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a Biskupský úrad v Banskej Bystrici a Rožňave 19 mil. Sk. Okrem toho by mala dostať 2,5 mil. aj Slovenská televízia, 6 mil. ministerstvo vnútra, ministerstvo kultúry na zabezpečenie tlačového strediska 2,6 mil., prezidentská kancelária 0,4 mil., ministerstvo dopravy 0,3 mil., rezort zdravotníctva 0,2 mil. a Slovenský červený kríž 0,7 mil. Sk. Berényi potvrdil, že pri plánovaní návštevy SR Jánom Pavlom II. nebol zohľadnený najlacnejší variant, pretože prevážilo pastoračné hľadisko. Zároveň však zdôraznil, že o výbere lokalít a trase pápežovej cesty nerozhodovala vláda. Pri stanovení výšky prostriedkov na zabezpečenie návštevy podľa neho išlo o "medzinárodnú reputáciu SR, bezpečnosť pápeža a veriacich, hygienické a zdravotné zabezpečenie, dôstojný priebeh bohoslužieb a nepredvídateľné udalosti spôsobené počasím". Mestá a biskupstvá by mali dostať vyčlenené prostriedky najneskôr 5. augusta. O rozdelení peňazí pre jednotlivé rezorty bude vláda rozhodovať 20. augusta.

Dotácie na návštevu pápeža

Subjekt

Suma (v mil. Sk)

Trnava 1,61
Bratislava 17,98
Rožňava 14,64
Banská Bystrica 13,45
Arcibiskupský úrad Trnava 5,10
Biskupský úrad  B. Bystrica 4,76
Biskupský úrad Rožňava 9,02
Zdroj MZV SR 

19. máj 2022 04:06