StoryEditor

Kto sa dostal do finále župných volieb

Bratislavský VÚC
Ľubo Roman
Koalícia:
(SDKÚ -- SMK -- DS -- SZS)
Hlasy v prvom kole:
23 091
Potenciál podpory: --
Programové priority:
-- zabezpečiť peniaze z fondov EÚ na rekonštrukciu panelových domov
-- urýchliť začatie výstavby diaľničného okruhu Bratislavy cez Malé Karpaty
-- výstavba letného divadla na nábreží Dunaja
-- vznik krajských novín na zlepšenie komunikácie s občanmi
-- dostatočná sieť zdravotníckych zariadení a služieb
-- vytvorenie regionálnej nemocnice

Vladimír Bajan
Koalícia:
(Smer-SD -- SF -- HZD)
Hlasy v prvom kole:
30 471
Potenciál podpory: 35 306 (ĽS-HZDS, KDH, ĽB)
Programové priority:
-- zreálnenie vzťahov medzi štátom a samosprávnym krajom
-- udržať sieť liniek a zliav vo verejnej doprave
-- úzka spolupráca s Policajným zborom na projektoch v oblasti bezpečnosti občanov
-- zefektívnenie sociálnych služieb
-- vyššie investície do stredných škôl
-- zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trnavský VÚC
Tibor Mikuš
Koalícia:
(ĽS-HZDS -- ĽB -- Pravá SNS -- Zjednotená SNS)
Hlasy v prvom kole:
16 244
Potenciál podpory: 27 541 (Smer-SD, SF, ANO, KSS, ĽB)
Programové priority:
-- rýchlosť, priamy kontakt a bezúhonnosť riadiacich pracovníkov samosprávy
-- spolupráca s podnikateľmi a zamestnávateľmi, profesijnými a záujmovými združeniami
-- podpora rekvalifikácie a poskytovanie úľav občanom, ktorí v rámci kraja cestujú za prácou
-- zabrániť úniku pracovných príležitostí a vysťahovalectvu zvýhodňovaním investícií a usídľovaním dodávateľských firiem
-- zvýšiť vysokoškolské vzdelanie regiónu na celoslovenskú úroveň, technicky dovybaviť stredné školy

Jozef Klokner
Koalícia:
(KDH -- SDKÚ -- DS s podporou SMK)
Hlasy v prvom kole:
20 309
Potenciál podpory: 31 002 (SMK a súčasný župan Peter Tomeček)
Programové priority:
-- vybudovanie cestných obchvatov miest a obcí (Holíč, Senica, Trnava, Galanta, Piešťany, Hlohovec...)
-- podpora projektov zamestnanosti pre absolventov škôl a pomoc pre mladé rodiny
-- vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity mládeže
-- znižovanie daňových a odvodových povinností v podnikaní
-- transparentné publikovanie všetkých dôležitých zámerov a rozhodnutí cez webovú stránky úradu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nitriansky VÚC
Milan Belica
Koalícia:
(ĽS-HZDS -- ZSNS -- KSS -- ĽB -- PSNS)
Hlasy v prvom kole:
64 765
Potenciál podpory: 78 400 (Smer-SD, SF, ANO, KDH)
Programové priority:
-- zvyšovanie zamestnanosti
-- zlepšenie sociálnej situácie občanov
-- zefektívnenie riadenia stredných škôl
-- zlepšenie rozsahu a kvality sociálnych služieb
-- zvýšenie konkurencieschopnosti a dostupnosti zdravotníckych služieb
-- zlepšenie čerpania finančných zdrojov z EÚ

Ján Greššo
Koalícia:
(SDKÚ-DS)
Hlasy v prvom kole:
20 535
Potenciál podpory: 31 946 (NEKA Eva Antošová)
Programové priority:
-- ukončiť politiku hádok, trestných oznámení a porušovania zákonnosti
-- tvorba príležitostí pre domácich podnikateľov a zahraničných investorov
-- efektívnejšie využívanie finančnej pomoci z EÚ
-- zaviesť integrovanú dopravu, ktorá umožní cestovať na jednotný lístok vo všetkých druhoch verejnej dopravy
-- urýchliť dostavbu rýchlostnej komunikácie R1
-- výstavba severo-južného ťahu Hlohovec -- Komárno
-- podpora rozvoju školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trenčiansky VÚC
Pavol Sedláček
Koalícia:
(ĽS-HZDS -- ANO -- ZSNS -- PSNS)
Hlasy v prvom kole:
15 873
Potenciál podpory: 24 591 (SDKÚ, DS, KSS, ĽB)
Programové priority:
-- vyrovnanie ekonomického a sociálneho rozvoja jednotlivých regiónov kraja
-- rozvíjanie cezhraničnej spolupráce
-- vytváranie podmienok pre vznik priemyselných parkov a prílev zahraničných investícií
-- zlepšenie čerpania prostriedkov z fondov EÚ
-- vytvorenie vlastného sociálneho programu na podporu rodiny a riešenie problémov starších a hendikepovaných ľudí

Miroslav Chovanec
Koalícia:
(Smer-SD -- KDH -- SNS -- HZD -- SF)
Hlasy v prvom kole:
19 752
Potenciál podpory: --
Programové priority:
-- spolupráca so všetkými primátormi a starostami
-- zvýšenie financovania rozvojových programov z eurofondov
-- urýchlené vybudovanie rýchlostnej komunikácie medzi Trenčínom a Handlovou
-- zachovanie riadiaceho vplyvu v zdravotníckych zariadeniach a v nemocniciach spravovaných VÚC
-- podpora mimoriadne nadaných študentov z regiónu, rozvoj športových aktivít

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Žilinský VÚC
Juraj Blanár
Koalícia:
(Smer-SD -- SNS -- ANO -- HZD)
Hlasy v prvom kole:
24 309
Potenciál podpory: 25 947 (KSS, SF a SZS)
Programové priority:
-- dobudovanie základnej infraštruktúry (doprava, sociálne služby, školstvo a zdravotníctvo)
-- rozvinutie spolupráce so Severomoravským krajom a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom
-- rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva
-- vybudovanie integrovaného dopravného systému
-- vytvorenie krajského fondu kultúry na podporu projektov

Jozef Tarčák
Koalícia:
(ĽS-HZDS -- PSNS -- ZSNS)
Hlasy v prvom kole:
23 158
Potenciál podpory: 43 344 (KDH, SDKÚ a DS)
Programové priority:
-- zintenzívnenie regionálnej spolupráce v rámci štvoruholníka Žilina, Katovice, Krakov, Ostrava
-- zlepšenie čerpania prostriedkov z fondov EÚ
-- vybudovanie intergrovaného dopravného systému
-- zlepšenie situácie v regionálnom školstve a zdravotníctve

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Banskobystrický VÚC
Milan Murgaš
Koalícia:
(Smer-SD -- SNS -- KDH -- HZD)
Hlasy v prvom kole:
35 783
Potenciál podpory: 44 020 (SF, ĽB)
Programové priority:
-- zvýšiť prílev zahraničných investícií, investičné stimuly orientovať do okresov s najvyššou nezamestnanosťou
-- zvýšenie frekvencie autobusovej dopravy
-- vytvorenie stáleho poradného orgánu šéfa VÚC zo zástupcov miest a obcí
-- zastavenie predaja majetku VÚC
-- prehodnotiť transformáciu nemocníc
-- rekonštrukcia cestnej siete (výstavba rýchlostnej komunikácie Zvolen -- Lučenec -- Rimavská Sobota -- Tornaľa)

Jozef Mikuš
Koalícia:
(SDKÚ-DS)
Hlasy v prvom kole:
19 074
Potenciál podpory: 45 692 (SMK, ĽS-HZDS)
Programové priority:
-- odstrániť rozdielnu úroveň regiónov (kontrast medzi severom a juhom regiónu)
-- využiť prirodzené možnosti regiónu (najmä nerastné bohatstvo)
-- efektívne a profesionálne riadenie úradu
-- aktívna zahraničná spolupráca
-- kvalitnejšia dopravná infraštruktúra

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Prešovský VÚC
Dušan Hruška
Koalícia:
(KDH -- SDKÚ -- DS)
Hlasy v prvom kole:
29 330
Potenciál podpory: Misia 21
Programové priority:
-- personálne a finančné posilnenie odboru regionálneho rozvoja
-- dialóg medzi regionálnou samosprávou a štátnou správou v záujme znížiť nezamestnanosť
-- podpora živnostníkov a malých podnikateľov, vznik centier pre začínajúcich podnikateľov
-- skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, transformácia a oddlženie nemocníc
-- získať peniaze z prostriedkov EÚ na skvalitnenie cestnej siete

Peter Chudík
Koalícia:
(Smer-SD -- HZD -- SNS)
Hlasy v prvom kole:
42 499
Potenciál podpory: (SF, ANO, ĽB)
Programové priority:
-- prostredníctvom samosprávnych krajov rozdeľovať fondy EÚ
-- pokračovať v modernizácii a oprave ciest 2. a 3. triedy
-- pokračovať v racionalizácii škôl
-- pomoc pri vytváraní priemyselných parkov a tvorbe pracovných miest
-- podpora cestovného ruchu
-- zabezpečiť financie na rozvoj kraja z Európskej investičnej banky a iných zdrojov

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Košický VÚC
Zdenko Trebuľa
Koalícia:
(Smer-SD -- HZD)
Hlasy v prvom kole:
32 675
Potenciál podpory: 58 751 (SMK, ANO, SF, ĽB)
Programové priority:
-- lákanie investorov do regiónu, ekonomický rozvoj kraja, podpora malého a stredného podnikania
-- skvalitňovanie zdravotníctva a školstva
-- dobudovanie diaľničného prepojenia Bratislava -- Košice a rýchlostnej komunikácie k hranici s Maďarskom
-- budovanie multifunkčných turistických parkov.
-- pri VÚC vytvorenie samostatného úseku pre Rómov -- s pracovníkmi z ich komunity

Rudolf Bauer
Koalícia:
(KDH -- OKS)
Hlasy v prvom kole:
28 837
Potenciál podpory: 45 171 (SDKÚ, DS, ĽS-HZDS, SZS, Misia 21)
Programové priority:
-- podpora zamestnanosti, regionálneho rozvoja, vzdelávania a rodín
-- budovanie cestnej a environmentálnej infraštruktúry
-- vznik informačnej magistrály a lacného internetu na vidieku
-- transparentnosť v regionálnej politike

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
06. október 2022 00:18