StoryEditor

Zdravie je v našich rukách a angažovanosti

31.03.2003, 00:00
Sieť zdravotníckych zariadení a zdravotná starostlivosť by podľa ministerstva zdravotníctva (MZ) mali v budúcnosti fungovať komerčnejšie. Napríklad tak, že ak si bude pacientova diagnóza vyžadovať, povedzme, chirurgický zákrok, pošle ho poisťovňa tam, kde mu ho podľa jej prepočtov urobia nielen najlepšie, ale aj najekonomickejšie.

Riaditeľka trnavskej pobočky Spoločnej zdravotnej poisťovne Mária Prokšová sa však obáva, že pacienti, aspoň spočiatku, budú takúto snahu akceptovať len ťažko. Lenže okrem spomenutej možnosti ich na väčšiu angažovanosť nielen za svoje zdravie, ale aj za svoje pacientske postavenie, zrejme bude nútiť nielen návrh zákona o zdravotných poisťovniach (ZP) a Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ale aj o zdravotnom poistení.
Pracovníkov poisťovní bude pravdepodobne viac zaujímať, či v prípade transformácie Spoločnej ZP a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na akciové spoločnosti, s ktorou nepriamo ráta návrh nového zákona o ZP, bude jediným akcionárom štát. Občania by sa mali zaujímať predovšetkým o svoje postavenie na zdravotníckom trhu. M. Prokšová v súvislosti s úvahami o priblížení fungovania všetkých zložiek zdravotníctva k trhovým mechanizmom vyslovila obavy, aby nový zákon o ZP neumožnil tunelovanie prostriedkov poisťovní na iné účely než na zdravotné poistenie. To, že podobné obavy sa môžu objaviť aj medzi lekármi, potvrdila aj členka výboru Asociácie súkromných lekárov MUDr. Kvetoslava Prcúchová. Perspektíva, ktorú návrhy nových zákonov načrtávajú, je síce podľa nej pekná, no skutočnosť môže byť aj pre nejasnosti, ktoré v nich zaznamenali odborníci, ešte ďaleko. Aj M. Prokšová upozornila, že pri zmene bude potrebné dbať na to, aby sa nestalo, že niekomu sa neposkytne zdravotná starostlivosť. Aj preto, že zárodky istých rozporov neobsahuje len zákon o poisťovniach a ÚDZS, ale aj zákon o zdravotnom poistení. Zákon naozaj stanovuje, že na "vznik alebo zánik verejného zdravotného poistenia nie je potrebné uzavretie alebo ukončenie zmluvy", no zároveň "ukladá poistencom verejného zdravotného poistenia povinnosť uzavrieť so zdravotnou poisťovňou zmluvu". Ak to poistenec neurobí, "má právo len na poskytnutie nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlom ochorení, zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života". Zároveň však návrh zákona obsahuje ustanovenie, podľa ktorého je "verejné zdravotné poistenie povinné pre každého občana SR či pre cudzinca žijúceho na našom území a vznikne narodením alebo na základe zmluvy". Pri rokovaní o týchto zákonoch by teda bola namieste angažovanosť občanov porovnateľná s angažovanosťou občanov ostatných krajín Európskej únie, kam sa SR chystá vstúpiť.
Verejné zdravotné poistenie vzniká
* poistencovi verejného zdravotného poistenia, ktorý je štátnym občanom SR narodením
* dňom doručenia listiny o udelení štátneho občianstva SR,
* dňom, od ktorého sa považuje za zamestnanca,
* dňom nadobudnutia oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

19. máj 2022 22:52