StoryEditor

Akreditácie pre zdravotnícku univerzitu

31.07.2003, 00:00
Autor:
SITASITA

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) dostala prvé akreditácie. Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie (AK) z 9. a 10. júla priznalo MZ SR možnosť konať štátne skúšky v troch odboroch bakalárskeho štúdia -- verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. V odboroch verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo uznala AK aj magisterské štúdium. Po rozhodnutí AK bude môcť SZU konať štátne skúšky v odboroch doktorandského štúdia verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva.

22. máj 2022 10:16