StoryEditor

Programy politických strán

28.05.2009, 14:52

Smer- SD
Sociálna Európa ako východisko z krízy, Energetická bezpečnosť a zelený rast, Silnejší hlas Slovenska v Európe, Podpora slovenských regiónov, Znižovanie byrokracie, Prinášanie nových myšlienok
Volebný program Smeru-SD


ĽS-HZDS
Posilnenie úlohy EP a národných parlamentov, Reforma rozpočtu EÚ, Pevná európska mena, Prísnejšia regulácia súkromného investičného kapitálu, Efektívny daňový systém, Potravinová bezpečnosť
Volebný program ĽS-HZDSSDKÚ-DS
Udžať finančnú stabilitu eura, Odstrániť bariéry slobodného pobyhu osôb, tovaru a kapitálu, Podpora malých a stredných podnikateľov, Decentralizácia v rámci EÚ a daňová kontrola, Znížiť závislosť od ruského plynu
Volebný program SDKÚ-DS

KDH
Ochrana života od počatia až po smrť, Dostupné vzdelanie pre všetkých, Ochrana pred škodlivými potravinami, Opieranie sa o kresťanské hodnoty
Volebný program KDH


SMK
Boj proti zvyšovaniu intolerancie, Ochrana práv menšín, zachovanie ich jazyka, kultúry, tradícií, EÚ - Európa rovnocenných jazykov a kultúr, Podpora vzdelania, ďalšej kvalifikácie učiteľov, Modernizácia pracovného trhu, Solidarita v rámci regiónov
Volebný program SMK (v maďarčine)


SNS
Na stránke neuvádzajú svoj program, ale Rafael Rafaj, jeden z kandidátov uvádza: Užšia spolupráca slovanských národov, Posilnenie plurality mediálnych obsahov, Vytvorenie nezávislého európskeho orgánu na formovanie spoločnosti, Harmonizácia trhu s mobilnou komunikáciou
Volebný program SNS nie je na internetovej stránke strany


KDS
Referendum o každej zmene zmlúv o EÚ, Suverenita Slovenska v ekonomických a kultúrno-etických otázkach, Rešpektovanie judeo-kresťanských koreňov Európy, Zníženie korupcie, Diverzifikácia energetických zdrojov, Obmedzenie byrokracie
Volebný program KDS


SAS
Právo členských krajín na vlastný model ekonomického a sociálneho rozvoja, reforma výdavkov na úrovni EÚ, Zamedziť plytvaniu finančnými prostriedkami, Zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomík, Zjednodušiť legislatívny rámec EÚ
Volebný program SAS


Strana zelených
Zabezpečiť našu enegiu a enviromentálnu budúcnosť, Vylúčenie daňových únikov, reštrukturalizácia finančných trhov, Masívne investície do vzdelania, Posilniť práva pracujúcich, Rovnosť platov mužov a žien
Volebný program Strany zelených

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
10. december 2022 11:03