03.03.2010, 23:00

Auto Valušek
Rudolf Rurik
generálny riaditeľ holdingu spoločností
Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1987. Po jeho skončení bol zamestnaný ako štátny zamestnanec až do roku 1997. V priebehu toho obdobia prešiel viacerými riadiacimi funkciami. Po odchode zo štátnej správy nastúpil do spoločnosti Kablo Bratislava, kde zodpovedal za odbor organizácie a informačných tokov. V spoločnosti Auto Valušek pracuje od roku 1999. Začínal v dcérskej spoločnosti Auto Valušek služby ako riaditeľ prevádzky so značkou Seat. Po roku prestúpil do materskej firmy, kde sa stal generálnym riaditeľom Auto Valušek holding. Jeho úlohou je riadenie obchodu v jednotlivých značkách, ktoré Auto Valušek zastupuje, a v neposlednom rade sú to popredajné služby a ich kvalita. "Prvoradý je pre nás zákazník a jeho potreby. Snažíme sa ho pozorne počúvať a prispôsobovať mu portfólio našich služieb."

Continental Matador Rubber
Igor Krištofík
Human recources manager a konateľ
V roku 2000 úspešne ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1994 vo vtedajšej Slovenskej poisťovni. V roku 2003 nastúpil do spoločnosti Matador Púchov, kde pracoval na úseku investorských relácií. Tu zodpovedal za viaceré investičné a akvizičné akcie. Po akvizícii spoločnosťou Continental sa v spoločnosti Continental Matador Rubber v roku 2007 stal riaditeľom pre riadenie ľudských zdrojov. Od roku 2009 zastáva taktiež funkciu konateľa spoločnosti a člena prezídia Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. V tejto funkcii zodpovedá za riadenie ľudských zdrojov vo všetkých divíziách spoločnosti a jej dcérskych spoločnostiach. "Za najväčšiu hodnotu spoločnosti považujem jej zamestnancov."

Continental Matador Rubber Púchov
Anton Vatala
konateľ a riaditeľ závodu PLT
Pochádza zo Slovenska. V roku 1988 ukončil inžinierske štúdium na Chemicko-technologickej fakulte VUT Brno. Po absolutóriu nastúpil v podniku Barum Continental Otrokovice, kde postupne pôsobil na rôznych technických pozíciách hlavne v oblasti výroby. V rokoch 1999 až 2007 bol ako riaditeľom Divízie Výroba zodpovedný za výrobu osobných a ľahkých nákladných pneumatík. V tejto etape sa priamo podieľal na rozvoji výroby high-tech pneu v nových výrobných prevádzkach. Po novej akvizícii Continental AG v slovenskej Matador Rubber Group sa v roku 2008 vrátil na Slovensko. V pozícii riaditeľa závodu je zodpovedný za integráciu a zásadnú expanziu púchovského závodu. "Najdôležitejšou vlastnosťou dobrého manažéra je umenie komunikovať a kaučovať svoj tím s jasným cieľom -- byť pripravený na budúcnosť." Jeho hlavné krédo je: "Ľudia sú najväčším aktívom firmy. Nie v technológii, ale v ľuďoch, je uložené firemné zlato!"

Johnson Controls
Volker Krebs
viceprezident
Súčasnú úlohu viceprezidenta začal vykonávať v septembri 2009. Zo svojej pozície zodpovedá za Business centrum v Bratislave. Základňu však má v meste Burscheid v Nemecku. Dosiahol bakalársky stupeň štúdia v odbore Obchodná administratíva vo Frankfurte v Nemecku. Kariéru začínal ešte v roku 1988 na pozícii Division Controller v spoločnosti Aeroquip -- Vickers v Nemecku. Po siedmich rokoch prešiel na pozíciu European Controller Hydraulics v tej istej spoločnosti a vydržal tam do roku 1997. V tom istom roku nastúpil do spoločnosti Jahnson Controls Automotive Experience, ako Engineering Controller. V spoločnosti prešiel postupne viacerými pozíciami. Od roku 2001 do roku 2002 bol finančným riaditeľom, potom jeden rok kontrolórom biznis produktov, neskôr kontrolórom komponentov a od roku 2004 do roku 2007 operačným kontrolórom. Do roku 2009 bol viceprezidentom pre financie pre región Severnej Ameriky.

Kia
Young-Taek Huh
viceprezident útvaru Administratíva
Úspešne absolvoval univerzitné štúdium v Soule v Južnej Kórei. V roku 1985 začal pracovať v spoločnosti Kia Motors Corporation. K jeho najvýznamnejším pozíciám, ktoré v tom čase v spoločnosti zastával, patrí riadenie oddelení Ľudské zdroje a Všeobecné záležitosti. V roku 2004 začal pracovať pre spoločnosť Kia Motors Europe v nemeckom Frankfurte, kde riadil oddelenie Ľudské zdroje/Všeobecné záležitosti. Young-Taek Huh prišiel na Slovensko vo februári 2007 a v súčasnosti je zodpovedný za riadenie útvaru Administratíva. "Mojou hlavnou úlohou je riadenie administratívnej divízie Kia Motors Slovakia, ktorá sa skladá z tímov, ako sú ľudské zdroje, vzdelávanie, zamestnanecké vzťahy, všeobecné záležitosti, právne, informačné technológie a oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Som rád, že môžem pracovať v kolektíve slovenských manažérov a veľmi oceňujem ich kreatívny prístup." Vo svojom voľnom čase rád cestuje a hrá športy ako golf a bowling.

Kia
Myung-Chul Chung
výkonný viceprezident útvaru Nákup a Obstarávanie
Myung-Chul Chung vyštudoval metalurgické inžinierstvo na kórejskej univerzite v Soule v Južnej Kórei. V roku 1978 začal pracovať pre skupinu Hyundai na oddelení obstarávania. Predtým, ako začal pracovať pre spoločnosť Kia Motors Slovakia, bol zodpovedný za obstarávanie automobilových dielov. Počas svojej profesionálnej kariéry v spoločnosti Hyundai taktiež získaval skúsenosti účasťou na zahraničných projektoch, ako sú závod Hyundai v Kanade a projekt v Indonézii. "Som zodpovedný za útvar nákupu a obstarávania. V mojej práci je veľmi dôležité, aby tímy vzájomne spolupracovali a dosahovali čo najlepšie výsledky. Zároveň by nás mali naši dodávatelia zásobovať dielmi najvyššej kvality pri dodržaní stanovených nákladov a času doručenia. Našou prioritou je dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu s jednotlivými dodávateľmi. Priebežne hľadáme vhodných dodávateľov v Európe." Ovláda angličtinu a k jeho záľubám patrí golf.

Peugeot Slovakia
Éric Bornhauser
finančný a administratívny riaditeľ
Pôvodom je finančný riaditeľ spoločnosti Peugeot Slovakia na polovicu Francúz a na polovicu Švajčiar. Vyštudoval obchodnú univerzitu vo Francúzsku s hlavným zameraním na financie. Prvé pracovné skúsenosti má ako externý audítor, avšak jeho želaním bolo pracovať pre skupinu PSA, konkrétne pre značku Peugeot. Kariéru v rámci značky Peugeot začal priamo v jej centrále v Paríži, avšak ašpiroval na prácu v zahraničí. Len čo sa vyskytla prvá zahraničná pracovná príležitosť, opustil spolu s rodinou Paríž. Miesta jeho pôsobenia boli kultúrne rozdielne, ale každé pôsobenie bolo obohacujúce tak z pracovnej, ako aj z osobnej stránky. Pracoval v Japonsku, Turecku a už rok a pol pôsobí na Slovensku. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je optimalizovať rentabilitu aktuálnych aj budúcich aktivít spoločnosti Peugeot Slovakia a jej koncesionárskej siete, ako aj obchodný výkon, teda predaj nových vozidiel, ojazdených vozidiel, náhradných dielcov a zmlúv o predĺžení garancie. Má 34 rokov, je ženatý a má dve deti.

PSA Peugeot Citroën Slovakia
Philippe Brangier
riaditeľ kvality
Pochádza z Francúzska a na Slovensku pôsobí tri roky. Je absolventom Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. V skupine PSA Peugeot Citroën pôsobí od ukončenia štúdia, teda 21 rokov. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na rôznych postoch a svoje skúsenosti zúročil v štyroch výrobných centrách PSA: Sochaux, Ryton, Poissy a Trnava. Ako riaditeľ, resp. vedúci výroby montážnej haly sa podieľal na spúšťaní výroby modelov Peugeot 607, 406, 206 RC, 206 SW a 207. V Japonsku absolvoval takmer ročnú stáž so zameraním na systém výroby a Kaizen -- systém zlepšovacích návrhov zo strany zamestnancov. Aktuálne pôsobí na pozícii riaditeľa kvality trnavskej automobilky. Jeho tím na každom aute kontroluje viac než dvetisíc rôznych charakteristík, aby bolo zaručené, že ku klientovi sa dostane len bezchybný výrobok. Taktiež riadi komunikáciu medzi výrobou, dodávateľmi a vývojom, čím sa snažia predchádzať prípadným chybám. Zaoberá sa tiež spätnou väzbou klientov. Hovorí po anglicky, nemecky, japonsky a slovensky. Je slobodný, má 44 rokov.

Renault Slovensko
Richard Evanson
generálny manažér
Je absolventom Ekonomickej univerzity v Prahe, fakulty Medzinárodných vzťahov s hlavným zameraním na obchod. Popri tomto štúdiu však študoval aj na dvoch francúzskych školách, a to na Univerzite Aix-Marseille II v rokoch 1994 až 1995 a na HEC School of Managenemt v roku 1997. Plynule hovorí po francúzsky a po anglicky. Pracovnú kariéru odštartoval hneď po ukončení štúdia v roku 1998 v spoločnosti Renault Czech Republic ako produktový manažér, kde zodpovedal napríklad za produktovú stratégiu, cenotvorbu či komunikáciu. Od roku 2000 pracoval ako Product & Price Department Manager. Už o rok neskôr nastúpil na pozíciu Country Manager priamo vo Francúzsku v Paríži. Zodpovedal napríklad za predaj a marketingové aktivity pre Španielsko, Portugalsko, Poľsko a Slovensko. V roku 2004 sa stal marketingovým manažérom spoločnosti pre Českú republiku a od augusta 2005 k tomu pribudlo aj Slovensko. Od roku 2006 sa venoval už výhradne Slovensku. Najprv ako manažér predaja, rok nato sa stal generálnym manažérom Renault Slovensko a na tejto pozícii pôsobí až doteraz. Nesie zodpovednosť za predajné aktivity, kvalitu a profit spoločnosti. Medzi jeho záľuby patria outdoorové športy, cestovanie, práca, kamaráti a numizmatika.

VW
Bohdan Wojnar
člen predstavenstva pre personálnu oblasť
Vyštudoval odbor ekonomika a riadenie na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Absolvoval diplomové štúdium na European Business School v Prahe. Od roku 1985 pôsobil v spoločnosti Škoda Auto v Mladej Boleslavi na rôznych pozíciách v ekonomickej oblasti. Od roku 1996 viedol oddelenie controllingu Škoda Auto. V roku 2006 sa stal členom predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia pre finančnú oblasť. V septembri 2008 v rámci personálnej únie prebral aj pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za personálnu oblasť. V polovici roku už ako člen Predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť stál pri zrode viacerých významných projektov, ako napríklad flexi konto či podpora vysokoškolského vzdelávania. Pôsobil a pôsobí v orgánoch rôznych spoločností, ako sú Združenie automobilového priemyslu SR, Slovenská priemyselná a obchodná komora, či vo vedeckých radách Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave. "V personálnej oblasti udávame trendy a prichádzame s riešeniami, ktoré prinášajú nielen istoty ľuďom, ale aj špičkové know-how pri vzdelávaní budúcich absolventov v technickej oblasti. Za náš kvalitný sociálny program sme získali niekoľko ocenení a naďalej ho zlepšujeme. Zamestnanec je pre nás totiž to najhodnotnejšie. S kvalitným a motivovaným tímom je možné neustále napredovať."

menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
01. júl 2022 03:34