StoryEditor

Nelegálna migrácia do SR je v norme

27.03.2003, 23:00
V súvislosti s vypuknutím vojenského konfliktu v Iraku sa dalo očakávať, že stúpne počet pokusov o nelegálne prekročenie hranice SR, a to najmä obyvateľmi z krajín postihnutého regiónu. Minulý týždeň však hranice do SR nelegálne prekročilo 205 cudzincov, z toho len 17 Iračanov. Po vypuknutí konfliku ich na hranici s Ukrajinou zadržali 10. Podľa správ svetových médií prijal režim Saddáma Husajna opatrenia na vrátenie irackých občanov, ktorí sa pokúšajú utiecť do okolitých krajín, do vnútrozemia krajiny.

V súvislosti s konfliktom v Iraku zvýšili policajné útvary v SR stupeň pohotovosti. Zaznamenali oddelenia hraničnej a cudzineckej polície zvýšený záujem o jej nelegálne prekročenie obyvateľmi Iraku či štátnych príslušníkov iných krajín ohrozeného regiónu?
-- Od piatku minulého týždňa sa zvýšila aj ochrana štátnych hraníc SR. Odvtedy nebol pri ich monitorovaní zaznamenaný zvýšený pohyb osôb ani nárastu počtu zaznamenaných prípadov nelegálnej migrácie. Zvýšená ochrana a monitoring budú aj naďalej pokračovať.
Aké preventívne opatrenia boli prijaté na hraniciach?
-- V prvom rade sa na zvýšenie ochrany využili sily a prostriedky Policajného zboru SR. Posilnil sa výkon služby zameranej na sledovanie hranice. Nepotvrdilo sa, že by sa mohol zvýšiť záujem o nelegálny prechod na územie SR, a preto neboli na pomoc pri plnení úloh hraničnej a cudzineckej polície povolaní príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorých pôvodne vláda na takúto pomoc vyčlenila.
Predseda ústredného krízového štábu a minister vnútra Vladimír Palko uviedol, že polícia zablokovala pre nežiaduce osoby štátne hranice. Má Úrad hraničnej a cudzineckej polície k dispozícii zoznamy nežiaducich osôb?
-- Na základe spolupráce s Interpolom máme zoznam osôb, ktoré by mohli byť z hľadiska bezpečnosti štátu nejakým spôsobom nebezpečné, a preto sú v SR nežiaduce. Bližšie informácie v tejto súvislosti však nebudeme poskytovať.
Podieľate sa aj na kontrole pobytu cudzích štátnych príslušníkov trvalo či dočasne žijúcimi na Slovensku?
-- Náš úrad spolupracuje v tejto oblasti s Migračným úradom SR.
21. máj 2022 07:03