StoryEditor

Szigeti: Školstvo si zaslúži trojku

07.06.2002, 00:00

Prácu a jej výsledky v rezorte školstva hodnotí štátny tajomník Ministerstva školstva (MŠ) SR a podpredseda SMK László Szigeti známkou tri, teda dobrý. Za najväčší prínos považuje rozbehnutie reforiem v oblasti verejného a vysokého školstva (VŠ) spolu s decentralizáciou v tejto oblasti. "Mám na mysli presun kompetencií na úroveň obecnej samosprávy a samosprávne kraje," poznamenal. Podľa štátneho tajomníka práve v oblasti decentralizácie chce SMK presadiť ďalšie zmeny, aby aj mzdová časť bola presunutá na miestnu samosprávu. Szigeti ocenil krok vlády, ktorá v stredu rozhodla presunúť 510 mil. Sk, ktoré boli pôvodne určené na nerealizovaný projekt Govnet-Kasroš, na oddlženie škôl. "Uvedomujeme si, že finančná situácia nie je ideálna, dlhy sa nahromadili aj v tomto roku. Pevne verím, že vláda na konci kalendárneho roka nájde prostriedky aj na vyriešenie tohto problému," zdôraznil a dodal, že v priebehu tohto týždňa MŠ v spolupráci s ministerstvom financií má uvoľniť rezervu vo výške 1,5 mld. Sk, ktorá je určená na financovanie škôl v druhom polroku. Do budúcnosti je Szigeti presvedčený, že treba uvažovať o zavedení školného na VŠ. "Sociálne slabšia vrstva musí mať možnosť si požičať peniaze na štúdium od štátu," zdôraznil.

25. máj 2022 05:03