StoryEditor

Vyššie štipendiá vysokoškolákom

10.02.2002, 23:00

Zvýšiť sociálne štipendiá pre vysokoškolákov priemerne o 800 Sk, ako to navrhuje najneskôr od 1. apríla ministerstvo školstva (MŠ), umožní 648 708 tis., ktoré sú z objemu 7 455 547 tis. Sk štátneho rozpočtu určeného na tento rok pre vysoké školy vyčlenené na sociálnu podporu študentov. MŠ zároveň navrhuje zvýšiť hranicu minimálneho príjmu na jedného člena rodiny, pri ktorej má študent na sociálne štipendium automatický nárok, na 3 700 Sk. Sociálne štipendiá by sa teda mali vyplácať podľa schémy v našej tabuľke.

21. máj 2022 03:35