StoryEditor

Nové knihy

15.01.2004, 23:00

Autor publikácie Psychologie výslechu z nakladateľstva Portál Joža Spurný zhŕňa, čo môže ponúknuť forézna psychológia pri riešení problémov vedenia výsluchu. Zaoberá sa otázkami ovplyvňujúcimi procesy vnímania, zapamätania a reprodukcie právne relevantných informácií vypočúvanými osobami (svedkami, poškodenými, obvinenými), aké interpersonálne vzťahy vznikajú pri výsluchu, aké sú psychologické príčiny porúch pri výsluchovej komunikácii, akými psychologickými prostriedkami môže vypočúvajúci optimalizovať priebeh, aké postupy ponúka forézna psychológia na ovplyvnenie správania vypočúvaných a pod. Teoretické poznatky dopĺňajú výsledky z výskumov a terénnych výskumov (kazuistiky, autentické záznamy z pozorovaní, riadených rozhovorov, analýzy vypočúvacích situácií a pod.).

Publikáciu Aby európske fondy slúžili Slovensku II vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom druhej časti je poskytnúť praktické informácie pre budúcich prijímateľov pomoci z fondov Európskej únie. Záujemca dostane odpovede na najčastejšie otázky o čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako je informácia o tom, kto môže žiadať o pomoc z EÚ, ako má vyzerať projekt, ako postupovať pri podávaní žiadostí alebo kto môže pri vypracovaní projektu pomôcť. Publikácia informuje aj o štyroch operačných programoch Základná infraštruktúra, Priemysel a služby, Ľudské zdroje a Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Publikácia je prístupná na internetovej stránke www.build.gov.sk, v tlačenej podobe ju dostanú samosprávne kraje, mestá a obce a ďalší, ktorí o to požiadajú.
V prakticky zameranej a veľmi aktuálnej príručke Efektivní řízení pohledávek z nakladateľstva Grada predkladá Iveta Vozňáková ucelenú koncepciu systematického riadenia pohľadávok. Dôraz pritom kladie metodiku riadenia a jej informačnú podporu a zdôrazňuje najmä preventívne prvky. Publikácia reaguje na preukázané skutočnosti, že hlavne menšie podniky nielen nemajú vybudovaný systém riadenia pohľadávok, ale často ani dostatočné znalosti a skúsenosti s efektívnym ovplyvňovaním pohľadávok. Publikácia zapĺňa medzeru na knižnom trhu najmä z hľadiska praktickej využiteľnosti, pretože sa zaoberá takmer všetkými podstatnými aspektmi efektívneho riadenia pohľadávok.

Učebnica Jiřího Hoskovca, Jiřího Štikara, Milana Rymeša a Karla Riegela Psychologie ve světě práce z univerzitného nakladateľstva Karolinum je rozdelená do dvoch celkov. Prvý obsahuje vecný výklad psychológie práce a organizácie. Autori sa tu venujú dejinám psychológie práce, vysvetľujú základnú terminológiu a charakterizujú jednotlivé oblasti aplikácie (personálna, ekonomická a inžinierska psychológia, psychológia organizácie a riadenia, dopravy a trhu). Druhá časť je venovaná konkrétnym metódam psychológie a organizácie práce, opisuje významné psychologické metódy a ich možné použitie v rôznych oblastiach pracovného trhu.
Nový titul edície Malé a stredné podnikanie nakladateľstva Management Press Personální řízení v malých a středních podnicích, ktorý autorsky pripravil skúsený autor, lektor a poradca Jiří Stýblo, charakterizuje osobitosti personálneho riadenia v malých a stredných podnikoch a jeho postavenie v rámci organizácie firemných činností. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú plánovaním a optimalizáciou potreby pracovníkov (ich početný stav, profily pracovných miest a pod.), vyhľadávaním, výberom a prijímaním pracovníkov a procesom ich adaptácie, ako aj hodnotením účinnosti systému podnikového vzdelávania. Veľká pozornosť je venovaná riadeniu a hodnoteniu firemnej výkonnosti a výkonnosti pracovníkov.
Hlavným námetom knihy nakladateľstva Grada Online public relations,  skúseného britského autora Davida Phillipsa, je revolučná zmena praxe public relations (PR -- vzťahy s verejnosťou), ktorú prináša internet. Ten mení spôsoby komunikácie i samotnú komunikáciu. Autor ukazuje, ako tým, ktorí vedia toto mocné médium využiť, ponúka internet neobmedzené možnosti. Zároveň upozorňuje na to, že internet môže pre firmu znamenať významnú hrozbu, pokiaľ nie sú jej aktivity v tejto oblasti vhodne riadené, monitorované a koordinované. Dokazuje, že vďaka internetu sa na vzťahoch s verejnosťou zúčastňuje každý pracovník, a dáva návody, ako sa s týmto faktom organizačne vyrovnať a ochrániť reputáciu spoločnosti. Zaoberá sa integrovanou komunikáciou, surfingom, monitorovaním a mapovaním on-line výskytu, hľadaním partnerov, zasahovaním vnútorného a vonkajšieho publika, používaním e-mailu, vzťahovým marketingom. Kniha je určená nielen špecialistom PR, ale každému, kto aspoň niekedy komunikuje za spoločnosť.

menuLevel = 2, menuRoute = style/kultura, menuAlias = kultura, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
29. jún 2022 20:13