StoryEditor

Čo sa skrýva za vecami

30.01.2003, 23:00

Acedia, avaritia, gula, invidia, ira, luxuria, superbia. Pod týmito slovami sa skrýva sedem smrteľných hriechov, ktorými sú lenivosť, lakomstvo, obžerstvo, závisť, hnev, žiadostivosť a pýcha. V moderných časoch ich poznáme aj vďaka americkému filmu Sedem, ktorý šikovne využil ich symbolický význam na drsné zobrazovanie rafinovaných vrážd a zložitého policajného vyšetrovania. Každý zo siedmich smrteľných hriechov nájdeme aj v knihe nemeckého autora Uda Beckera Slovník symbolů (Portál, 2002). Symboly môžeme chápať ako kultúrny nános mnohých tisícročí, na svojej ceste menili významy, stretávali sa rôzne interpretácie dané odlišnosťami kultúr, času či náboženských systémov. Ich chápanie patrí k spôsobom, ako lepšie porozumieť mnohým textom, ale aj odkazom a narážkam v bežnej reči. Akýmsi povinným minimom v našom kontexte je porozumenie kresťanskej symboliky, obmedzovať sa však iba na ňu, by bolo úzkoprsé.
Ako uvádza Becker v úvode svojej knihy, slovo symbol sa odvodzuje z gréckeho slovesa symballein, čo znamená dať do hromady, niečo zložiť. Toto sloveso sa zároveň používalo v obratoch, ktoré opisovali zbieranie, skrývanie alebo zastieranie. Znamenie vnímané ako symbol teda maskovalo zjavný zmysel výpovede, nezasvätený pozorovateľ nebol schopný chápať takúto výpoveď. K podstate symbolu patrí, že môže poskytnúť ucelenú výpoveď, čo sa nedá vždy povedať o alegóriách či emblémoch, s ktorými je často spájaný. Symbol vďaka svojej komplexnej povahe z jednej strany ponúka svoj obsah ľudskému rozumu, z druhej strany je rozumom nepostihnuteľný, pretože obsahuje iracionálne posolstvo. Tým, že oslovuje myslenie aj cítenie, je viacrozmernejší než bežné pomenovania a obrazy.
Beckerovej knihe možno chýba rozsiahlejší teoretický úvod, na druhej strane je to však skôr publikácia na bežné použitie, a nie na vedecké účely, takže táto pripomienka je sporná. Slovník symbolov na 350 stranách ponúka 1 800 hesiel, ku každému druhému sa viaže malá ilustrácia (pri mnohých symboloch je dôležitá práve ich vizuálna podoba), obrazovým bonusom je niekoľko kresieb a obrazov vo väčšom formáte vytlačených na kriedovom papieri. Slovník tohto druhu naráža na prirodzené mantinely rozsahu hesiel, ich dĺžka je zvyčajne väčšia než sa zdá na prvý pohľad, pretože mnohé na seba odkazujú a sú súčasťou väčšieho celku, stačí sa pozrieť na spomínané smrteľné hriechy, symboliku základných farieb a veľa ďalších. Pokiaľ to bolo možné, autor sa pozerá na jednotlivé symboly z viacerých hľadísk, ako sám uvádza, putovanie symbolov a ich významových obsahov sa stalo jednou z najvzrušujúcejších a najpodnetnejších oblastí výskumu moderných interdisciplinárnych vied. Na druhej strane mnohé symboly (farby, čísla, kamene a pod.) sa stali základom modernej pavedy pestovanej v dámskych časopisoch a na podobných fórach, kde sa fantázii a výkladom medze príliš nekladú. Beckerov slovník sa snaží o istú usporiadanosť, dnešná doba sa vyžíva skôr v chaose a nevedomosti.

menuLevel = 2, menuRoute = style/kultura, menuAlias = kultura, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
10. august 2022 23:15