StoryEditor

Nové knihy

28.10.2002, 23:00

Byty, stavby i nehnuteľnosti sú stále pre väčšinu ľudí finančne náročné, preto sa často vyplatí a zúročí mať v tomto prípade všetky právne náležitosti v poriadku. Rady a tipy, na čo netreba zabudnúť, na čo treba starostlivo dohliadnuť, v čom sú možno riziká a kde sa robia najčastejšie chyby, prináša publikácia Byty, stavby, nemovitosti -- právní problémy, jak je vyřešit z nakladateľstva Computer Press. Súčasťou knihy sú vzory zmlúv a podaní. Publikácia sa venuje obecným, družstevným aj súkromným domom, stavbám, kolaudáciám, kúpe pozemku, kúpe nehnuteľností a predovšetkým byrokratickým náležitostiam s tým súvisiacim.

Štúdia Petra Baláža a Petra Verčeka Globalizácia a nová ekonomika z vydavateľstva Sprint je založená na súčasnej aktuálnej analýze komplexu globálnych ekonomických, vedeckých, organizačných i ďalších podnikateľských javov, s cieľom prezentovať terajší progres novej globálnej ekonomiky vo vzťahu k úsiliu Slovenskej republiky o vstup do klubu najvyspelejších štátov svetového hospodárstva. Kniha predstavuje originálnu prezentáciu významnej aktuálnej tematiky svetovej globalizácie. Podľa recenzenta je jednoznačne prínosom nielen pre formovanie stratégie a koncepcie kvalitatívneho ekonomického rozvoja našej sociálno-ekonomickej transformácie. Tvorí aktuálny prínos pre ekonomickú vedu a spĺňa náročné ekonomické kritériá vedeckej analýzy svetového globálneho hospodárstva.

Dekréty prezidenta Beneša a ich dôsledky na hromadné vysídlenie obyvateľov maďarskej národnosti a reslovakizáciu v rokoch 1945 až 1948 sú náplňou rozsiahlej a vyčerpávajúcej historickej štúdie Maďarská otázka v Československu 1945 -- 1948 z vydavateľstva Kalligram.
Po rozpade Československej republiky roku 1938 vypracovali -- spočiatku nezávisle od seba -- českí a slovenskí politici, ktorí sídlili v Londýne, respektíve v Moskve, plán na vytvorenie nového československého štátu. Plány londýnskej exilovej vlády ovplyvňovala vojnová situácia. V čase prieniku nemeckého vojska plánovala územné ústupky hitlerovskému Nemecku, neskôr, po zmene vojnovej situácie, požadovala hranice z roku 1918, a roku 1943 už hovorila o slovanskom národnom štáte, keď moskovským politikom predostrela plán na úplné vysídlene Nemcov a Maďarov; tí však v maďarskom prípade navrhovali výmenu obyvateľstva. Západné antifašistické veľmoci už v lete roku 1944 signalizovali, že Maďari nie sú Nemci a odmietli ich kolektívnu vinu. Postupimská dohoda z júla 1945 odobrila plán jednostranného vysídlenia obyvateľov nemeckej národnosti z Československa, otázku maďarskej menšiny však pokladala za vnútornú záležitosť susedných krajín, pričom západné veľmoci očakávali, že krajiny tento problém vyriešia spoločne. Publikácia Katalina Vadkertyho hovorí o tom, ako to vyzeralo v skutočnosti.

V máloktorom odbore sa u nás po roku 1989 vytvorilo také konkurenčné prostredie ako vo vydavateľskom odvetví. Američan Thomas Woll, autor publikácie Rukověť nakladatele -- Řemeslo, věda, umění z nakladateľstva Signeta online, sa v takomto prostredí pohybuje už mnoho rokov. Prešiel mnohými nakladateľstvami, od tých najmenších až po veľké firmy svetového významu. Svoje bohaté skúsenosti a poznatky formuluje natoľko obecne, že môžu byť podnetné pre malých i veľkých vydavateľov v ktorejkoľvek časti sveta. Kniha nie je iba prekladom americkej príručky, tajomník zväzu českých kníhkupcov a nakladateľov Jaroslav Císař ju doplnil mnohými domácimi údajmi.Nová kniha Ivana Bureša a Pavla Řehulku 10 zlatých pravidel péče o zákazníka aneb CRM v digitálním věku (Management Press, 2002) je voľným pokračovaním úspešného Burešovho bestselleru 10 zlatých pravidel prodeje. Autori v novej knihe prenášajú ťažisko svojej pozornosti na podmienky vytvárania a dlhodobého udržovania dobrých vzťahov so zákazníkmi. Sú totiž presvedčení, že i v dobe mocných, počítačom integrovaných marketingových nástrojov o našom obchodnom úspechu rozhoduje -- spolu s novým dôrazom na poňatie produktu ako komplexu služieb -- predovšetkým vnímavý ľudský prístup a "investície" do budovania vzťahov a komunikácie so zákazníkmi. Autori v knihe na desiatkach praktických príkladov ukazujú, že aj budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi má svoje pevné pravidlá, ktoré je užitočné poznať a rešpektovať. Každý z autorov ponúka svoj osobný a osobitý pohľad na danú tému tak, aby si o nej čitateľ mohol urobiť čo najúplnejšiu predstavu a aby ju mohol čo najrýchlejšie realizovať vo svojej vlastnej firme.

menuLevel = 2, menuRoute = style/kultura, menuAlias = kultura, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
13. august 2022 12:14