StoryEditor

Nové knihy

28.06.2002, 00:00

Ekonomická veda sa študuje nielen na ekonomických školách, ale aj na ďalších typoch škôl. Všetkým študentom a záujemcom o ekonómiu poslúži kniha Přehled ekonomie (Portál, 2002) ako úvod do štúdia a ako pomôcka pri opakovaní a systematizovaní znalostí. Autorovi sa podarilo na malej, stostranovej ploche, prehľadne vysvetliť základné pojmy a zákonitosti ekonomickej teórie. Väčšina tém je objasnená prostredníctvom obrázkov, grafov, schém a komentárov. Pokrytý je široký okruh tém v oblasti mikroekonómie (dopyt, ponuka a vzťah medzi nimi; trhové mechanizmy, ich slabé miesta a zlyhávanie; náklady, ceny a rozhodovanie o produkcii; dokonalá konkurencia; monopoly, súťaž, podniky, práca) i makroekonómie (národný produkt a jeho výpočet; agregovaný dopyt; spotreba; investície; vládna politika a jej ciele; fiškálna politika; peniaze a banky; inflácia; nezamestnanosť; keynesiáni a monetaristi; medzinárodný obchod; Európska únia; hospodársky rast a ekonomické cykly).

Kniha 222 tipů a triků pro vypalování CD (Computer Press, 2002) si nekladie za cieľ podrobne opisovať metódy a techniky napaľovania, ale naopak, prostredníctvom rád a nápadov objavovať jednotlivé tipy a triky, ktoré sú pri napaľovaní veľmi cenným pomocníkom a často aj nutnosťou -- ako vybrať správny hardvér pre počítač s napaľovacou mechanikou, ktorý softvér je najlepší a ktorý najpoužívanejší pre ľahšie napaľovanie, najrôznejšie tipy na vyladenie operačného systému, kde hľadať pomoc na internete a pod.

Vysokoškolská učebnica Základy občianskeho procesuálneho práva (IURA edition, 2002) je dielom docenta Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ján Mazák, autora viacerých monografií, desiatok štúdií a článkov z problematiky občianskeho procesu a občianskeho procesného práva. Učebnica obsahuje relatívne ucelený súbor poznatkov o súčasnom vývoji občianskeho procesu, druhoch civilného procesu a jeho členitej právnej úprave. Je zameraná na to, aby čitateľ získal poznatky o tom, čo rozumieme pod občianskym procesom, občianskym procesným právom, ako občiansky proces funguje, aké sú jeho ciele a napokon, akými metódami dosahuje tieto zámery. Publikácia je určená nielen študentom právnických fakúlt, ktorým takýto učebný text chýba už viac rokov, ale aj právnym čakateľom v každej právnickej profesii, funkčne mladým sudcom, prokurátorom, advokátom, komerčným právnikom a napokon každému, kto sa zaujíma o občianske procesné právo a jeho pôsobenie v právnej praxi.

menuLevel = 2, menuRoute = style/kultura, menuAlias = kultura, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
11. august 2022 20:08