StoryEditor

Integrovaná portálová ponuka

12.11.2002, 23:00

Spoločnosť Sun Microsystems predstavila Sun ONE Portal Server, Secure Remote Access 6. Na rozdiel od dodatočných nákladov administrácie a údržby, ktoré vyžaduje tradičné riešenie virtuálnej privátnej siete (VPN), Sun ONE Portal Server 6 poskytuje integrovanú, hotovú alternatívu -- prvú a jedinú integrovanú portálovú ponuku. Pomocou štandardného internetového prehľadávača môžu používatelia bezpečne pristupovať k svojmu portálu (personalizovaným a agregovaným aplikáciám, dátam, webovským službám a proprietárnym informáciám ) z akéhokoľvek miesta, napríklad z internetovej kaviarne, z letiska alebo z domova.
S rastom všeobecnej akceptácie portálov chcú zákazníci čoraz viac rozširovať svoje portálové iniciatívy na svojich partnerov a dislokovaných alebo mobilných zamestnancov. Existujúce riešenia VPN, reverzných proxy a samostatné riešenia správy identity sú drahé a vyžadujú priebežnú údržbu. Riešenie Sunu významne znižuje čas a náklady na nasadenie, pričom poskytuje škálovateľnosť, vysokú dostupnosť, spoľahlivosť a výkon, ktorý podniky a poskytovatelia služieb vyžadujú. Zákazníci môžu bezpečne rozširovať svoj portál na svojich obchodných partnerov a poskytovať svojim zamestnancom viac mobility.

20. máj 2022 06:01