StoryEditor

Multifunkčné čipové karty

16.02.2004, 23:00
Autor:
HNHN

Talianske ministerstvo obrany v Ríme zadalo spoločnosti Siemens Business Services už druhú objednávku na dodávku multifunkčných čipových kariet (smartcard) pre sektor obrany. Po dodaní 110 000 kariet armáde v prvej etape, bolo ešte 140 000 dodatočne objednaných. Vojaci talianskej armády, ich kolegovia z námorných a leteckých síl, ako aj iných ozbrojených zložiek, sú teraz vybavení absolútne spoľahlivou metódou identifikácie.
Multifunkčná karta pre sektor obrany obsahuje nielen osobné údaje a fotografiu držiteľa, ale aj odtlačok prsta, údaje o zdravotnom stave a nevyhnutné digitálne osvedčenia. Tieto sú potrebné na autentifikáciu, šifrovanie e-mailov a elektronický podpis. Karta má kapacitu 32-Kb a je certifikovaná podľa najprísnejších Európskych bezpečnostných noriem pre digitálne podpisy (ITSEC e4 high). Pomocou PC a vhodnej čítacej jednotky, je možné s úplnou presnosťou overiť pravosť karty, identitu držiteľa a správnosť uložených dát na ktoromkoľvek mieste. Zamestnanec sektora obrany tak môže pomocou karty bez rizika získať prístup k informáciám v sieti.
Spoločnosť Siemens Business Services dodáva smartkarty prostredníctvom Siemens Informatica a je zodpovedná za inštaláciu a konfiguráciu infraštruktúry verejného kľúča, potrebného na autentifikáciu a digitálny podpis. Peter Blaschke, manažér kompetenčného centra pre segment verejnej správy spoločnosti Siemens Business Services, tvrdí: "Zavedením systému smartcard sa talianske ministerstvo obrany stáva príkladom pre ostatné ministerstvá obrany v Európe aj iných krajinách. V nasledujúcich rokoch sa podobná infraštruktúra uplatní určite aj v iných oblastiach verejnej správy v Európe."

17. máj 2022 12:29