16.05.2019, 07:15

Trump vyhlásil stav núdze. Bráni nákupu zahraničných telekomunikačných zariadení

Späť na článok