11.08.2020, 11:29 Aktualizované dňa 11.08.2020 o 14:53

Cichanovskej zmiznutie: Hodiny ju zadržiavali, zrazu sa objavila v Litve a zverejnila emotívne video

Späť na článok