29.03.2021, 07:27 Aktualizované dňa 29.03.2021 o 16:31

Loď v Suezskom prieplave sa podarilo po takmer týždni uvoľniť, doprava sa môže obnoviť

Späť na článok