StoryEditor

Partnerské krajiny

30.12.2001, 23:00

Členmi Severoatlantickej aliancie je dnes 19 krajín: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia.
Na každej úrovni činnosti aliancie sa buduje intenzívne partnerstvo s mnohými ďalšími krajinami. Partnerstvo má rôzne podoby. V prípade 24 krajín, ktoré sa zúčastňujú na Partnerstve za mier (vrátane Slovenska), vychádza z odsúhlaseného Rámcového dokumentu a individuálnych partnerských programov. S ďalšími 44 krajinami, ktoré sa zúčastňujú Euroatlantickej partnerskej rady, kam patrí aj 19 členských štátov NATO, sa partnerstvo rozvíja na základe komplexného Akčného plánu. Rusko a Ukrajina, ktoré sa zúčastňujú na Partnerstve za mier, sú aj členmi Euroatlantickej partnerskej rady a podpísali s Alianciou bilaterálne dokumenty. Spolupráca so šiestimi stredomorskými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na Stredomorskom dialógu NATO, vychádza z odsúhlasených programov práce.
NATO je okrem spolupráce v bezpečnostnej oblasti, tiež fórom pre aktívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami v oblastiach, ako je civilné núdzové plánovanie, pomoc pri katastrofách a vedecké a environmentálne programy. Hoci každá krajina zodpovedá za svoje plány riešenia zvládnutia civilných núdzových situácií, v rámci NATO prebieha spolupráca, aby sa zaručilo, že pri žiadosti o pomoc v prípade núdzovej situácie, sa civilné zdroje aliancie využijú čo najefektívnejšie. NATO tiež realizuje niekoľko dôležitých medzinárodných výmenných programov súvisiacich s vedeckými a environmentálnymi problémami, ktoré sú dôležité pre NATO a partnerské štáty. Tieto programy poskytujú podporu vedeckému výskumu na vysokej úrovni, stimulujú rozvoj vlastných vedeckých a technických zdrojov krajiny a umožňujú znižovanie nákladov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

17. máj 2022 10:28