28.06.2012, 18:09

Slovenská škola padla za obeť novým poriadkom v Maďarsku

Späť na článok