Pomoc závisí od stupňa postihnutia

Nárast dôchodku zníži príspevok