Posunutie lehoty treba vopred oznámiť úradom

Investície vhodné nielen pre biznis