Pri darovaní nemožno žiadať odplatu

Svoj majetok odkážte zodpovedne

Za vodu v studni zodpovedá majiteľ

Výška nájmu za pôdu je už určená

Na spory skúste ísť mediáciou

Príspevok na asistenciu sa zvýšil

Penzijný vek ovplyvní výchova detí

Zvážte, kto sa vám postará o bytovku