Rekreačné poukazy môžu počas prázdnin poslúžiť aj deťom