Vybavenie živnosti nechajte úradom

Pri malej stavbe zádrhy s úradmi nebývajú

Úradník musí doklad vyhľadať sám

Nechceme, aby ľudia robili pre štát poštárov