Správca musí veriteľov o insolvenčnom konaní bezodkladne informovať