Sceľovanie sa rozšíri na viac katastrov

Máme milióny neznámych vlastníkov