Sceľovanie sa rozšíri na viac katastrov

Máme milióny neznámych vlastníkov

Zmluvu po jej podpise adresujte katastru

Návrh na vklad má jasné pravidlá

Kataster poskytne aj skrátené lehoty

Zmeny v katastri vám uľahčia úkony

Čo má obsahovať návrh na vklad po novom