O penziu sa zaujímajte rok vopred

Odvody na penziu v II. pilieri stúpli

Nízke odvody vedú k nízkej penzii

Pozor na exekučné zrážky z dôchodkov