Zmluvu po jej podpise adresujte katastru

Návrh na vklad má jasné pravidlá